Trucks

DUK apie elektrinius sunkvežimius 

 

Elektromobilumas yra sritis, kuri vis dar kelia nemažai klausimų. Koks poveikis aplinkai, koks įkrovimo laikas ir nuvažiuojamas atstumas? Čia rasite dažniausiai užduodamus klausimus ir mūsų atsakymus, suskirstytus į tris kategorijas.

 

Visuomenė ir tvarumas

Gaminiai ir paslaugos

Verslas    

Visuomenė ir tvarumas

Elektromobilumas apima transporto priemones, įskaitant automobilius, autobusus, traukinius ir sunkvežimius, kurios yra visiškai arba iš dalies varomos elektra, turi energijos kaupimo priemones ir įkraunamos iš tinklo. Pagrindinis transporto priemonių su elektros pavara tipas yra BEV (elektrinė transporto priemonė su akumuliatoriais), tačiau yra ir vandeniliu varomų elektrinių transporto priemonių FCEV (elektrinės transporto priemonės su vandenilio kuro elementais). Elektromobilumas taip pat apima įkrovimo infrastruktūrą ir palaikymo paslaugas, skirtas nuvažiuojamam atstumui ir maršrutams planuoti, bei įvairias kitas funkcijas.

Daug įmonių išsikelia ambicingus CO2 tikslus, kad atitiktų, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą, o elektriniai sunkvežimiai yra viena iš priemonių šiems tikslams pasiekti. Griežtesnės anglies dioksido emisijos taisyklės, be abejo, taip pat skatina rinktis šią technologiją, kaip ir geresnės oro kokybės bei mažesnio triukšmo siekimas, ypač dideliuose miestuose. Kitas svarbus veiksnys yra transporto efektyvumas. Elektriniais sunkvežimiais krovinius galima pristatyti nakties ar ne piko metu, taip pat pasiekti daugiau vietų nei su dyzeliniais sunkvežimiais, taip pat  įvažiuoti į pastatų ar logistikos centrų vidų.

Elektrinė transporto priemonė su traukos baterijomis (BEV) naudoja energiją, sukauptą akumuliatoriuose, įkraunamuose elektros energija iš tinklo. Elektrinėje transporto priemonėje su vandenilio kuro elementais (FCEV) energija gaminama iš vandenilio.

Elektrinio sunkvežimio poveikis aplinkai yra labai mažas, kai sunkvežimis naudojamas, bet šiek tiek didesnis jį gaminant. Kadangi sunkvežimiai eksploatuojami itin intensyviai, neigiamas poveikis yra ganėtinai greitai kompensuojamas. Elektriniai jėgos agregatai efektyviau naudoja energiją ir turi mažiausią poveikį aplinkai, kai naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. 

Elektra varoma transporto priemonė jos naudojimo metu visiškai neišskiria CO2, skleidžia gerokai mažiau triukšmo už transporto priemonę su vidaus degimo varikliu. Tačiau tam tikri emisijų kiekiai išmetami sunkvežimio gamybos metu, taip pat eksploatuojant dėl padangų, stabdžių, kelių nusidėvėjimo ir pan.

Norėdami atsakyti į šį klausimą, turite pažvelgti į visą transporto priemonės eksploatavimo ciklą, įskaitant žaliavas, gamybą ir naudojimą. Gaminant elektrinį sunkvežimį išskiriama daugiau CO2, bet daug mažiau jį naudojant. Tačiau pačios energijos šaltinis – pavyzdžiui, anglies ir vėjo ar saulės energijos vietinė pasiūla – turi didelę įtaką bendram transporto priemonės poveikiui. Daugiau informacijos bei tikslius skaičiavimus rasite „Volvo Trucks“ ekologinio pėdsako skaičiuoklėje.

Taip, apie 90 % tradicinio dyzelinio sunkvežimio eksploatavimo ciklo poveikio aplinkai atsiranda naudojimo metu. Sunkvežimiai, varomi elektros energija, gauta iš atsinaujinančių šaltinių, pasižymi daug mažesniu naudojimo poveikiu. „Volvo“ daug dirba siekdami užtikrinti, kad žaliavos būtų išgaunamos tvariais būdais ir kad baterijos būtų gaminamos taip, kad poveikis klimatui būtų minimalus. Daugiau informacijos ir tikslius skaičiavimus rasite „Volvo Trucks“ ekologinio pėdsako skaičiuoklėje.

Reikalaujame, kad visi mūsų tiekėjai ir jų tiekėjai laikytųsi mūsų vertybių, susijusių su žmogaus teisėms, aplinka ir verslo etika. 

Ličio jonų akumuliatoriuose yra tam tikrų ribotų medžiagų, tokių kaip sunkieji ir retieji žemės metalai. Kai kurios ribotos medžiagos, kurios naudojamos ličio jonų akumuliatoriuose ir kituose elektromobilumo komponentuose, kartais gaunamos iš šaltinių, iš kurių tiesiogiai arba netiesiogiai pelnosi ginkluotos grupuotės kilmės vietovėje. Dažnai šios medžiagos vadinamos konflikto zonų naudingosiomis iškasenomis. „Volvo Trucks“ vertina visą savo tiekimo grandinę, siekdama užtikrinti, kad visas sunkvežimių akumuliatoriuose naudojamas tantalas, volframas, telūras, auksas ir kobaltas būtų ne iš konfliktų zonų šaltinių.

Kol kas nebenaudojamų akumuliatorių skaičius yra gana mažas, bet didinant elektrifikuotų sunkvežimių gamybą, padidės perdirbimo ir pakartotinio naudojimo poreikis. Siekdama tam pasiruošti, „Volvo Trucks“ bendradarbiauja su atliekų perdirbėjais ir kitais tiekėjais, kad padidintų baterijų perdirbimo greitį. Taip pat tiriame senų akumuliatorių antrinio panaudojimo galimybes, siekdami rasti būdų, kaip pailginti jų naudingąjį eksploatavimo laiką kitose srityse, pvz., energijai kaupti pastatuose.

Laikomės holistinio požiūrio į visą eksploatavimo ciklą ir tiekimo grandinę, įskaitant tiekėjus, medžiagas, logistiką, gamybą ir perdirbimą. Tai apima ir tai, kaip gaminamas jėgos agregatas ir baterijos, ir tai, kokios medžiagos yra naudojamos.

Tai labai skiriasi įvairiose šalyse. Tačiau apskritai energijos iš atsinaujinančių šaltinių prieinamumas sparčiai auga ir ši energija dažnai yra ekonomiškesnė už iškastinį kurą. Daugiau informacijos apie ES energijos derinį rasite „Volvo Trucks“ ekologinio pėdsako skaičiuoklėje.

Manome, kad iki 2030 m. 50 % visų Europoje parduodamų „Volvo“ sunkvežimių bus elektriniai, naudojant baterijas (BEV) arba kuro elementų  (FCEV) technologiją.

Žvelgiant iš sektoriaus perspektyvos, siekiama įgyti žinių apie tai, kaip efektyviausiai naudoti technologiją, optimizuojant maršrutus, baterijų energijos naudojimą, techninės priežiūros grafikus ir sunkvežimių pasiūlą. Žvelgiant iš visuomenės perspektyvos, perėjimas turi būti skatinamas taikant paskatas ir padedant įrengti įkrovimo infrastruktūrą bei užtikrinti tinklo pajėgumą, kad būtų galima aptarnauti daug transporto priemonių. Pagrindinis veiksnys yra tvaraus transporto poreikis. Artimoje ateityje tai išliks varomąja jėga, kuri skatins perėjimą.

Elektrinėms transporto priemonėms įkrauti reikia daug energijos. Vienas iš būdų tai valdyti – skatinti naudotojus įkrauti transporto priemones per naktį ir sumaniai paskirstyti bei subalansuoti paklausą tiek dideliuose, tiek vietiniuose tinkluose. Šiuo metu daug investuojama – ir to labai reikia – į infrastruktūros plėtrą bei didesnio skaičiaus įkrovimo stotelių įrengimą. Iš pradžių daugelį sunkvežimių reikės įkrauti kliento bazėje. „Volvo“ akcentuoja, kad vyriausybės turėtų taikyti paskatas už viešųjų įkrovimo stotelių, kurios užtikrintų didelį pajėgumą ir pakankamai vietos sunkvežimiams, įrengimą. 

Atidžiai sekame perdirbimo technologijų vystymąsi ir dalyvaujame keliuose projektuose, kuriuos vykdant darbinio pajėgumo ribą pasiekę elektrinių transporto priemonių (EV) akumuliatoriai pritaikomi kitai paskirčiai, pavyzdžiui, energijai kaupti saulės energijos sistemose. 

Gaminiai ir paslaugos

Elektriniai sunkvežimiai neišskiria išmetamųjų dujų, todėl jais galima pristatyti krovinius nulinės emisijos zonose. Be to, jie yra tylesni, o tai reiškia, kad gali dirbti miestuose naktimis, kai kitoms sunkiosioms transporto priemonėms to daryti neleidžiama. Dėl to elektriniai sunkvežimiai gali padidinti verslo efektyvumą. Sunkvežimiai gali būti kelyje, kai yra mažiau spūsčių, ir greičiau bei lengviau pristatyti krovinius. Jie taip pat pagerina našumą, nes jais galima nuvežti krovinius daugiau kartų tais laikotarpiais, kai eismas yra mažesnis, ir netgi privažiuoti arčiau galutinio pristatymo taško dėl tylaus veikimo.

Jau tiekiame vidutinio svorio elektrinius sunkvežimius distribuciniams gabenimams bei komunalinėms paslaugoms teikti. Tai „Volvo FL Electric“ ir „Volvo FE Electric“ Europoje bei „Volvo VNR Electric“ JAV. Nuo 2021 m. priimame užsakymus elektriniams „Volvo FH“, „Volvo FM“ ir „Volvo FMX“, kurie bus skirti regioniniams gabenimams bei nesudėtingiems statybų darbams Europoje.

Turime pažangius modeliavimo įrankius, pagrįstus mūsų patirtimi, įgyta kelerius metus naudojant elektrines transporto priemones tikruose maršrutuose. Šis atstumas paskaičiuotas ir paremtas regioninio gabenimo „Volvo FH“ 4x2 vilkikui, kurio vidutinė bendroji sąstato masė yra 30 t. Didžiausia bendroji sąstato masė gali būti iki 44 t. 

Kai pristatome sunkvežimį, kartu su klientu kruopščiai įvertiname maršrutą bei apskaičiuojame, kur reikės įkrauti, kad gabenimai vyktų sklandžiai. „Volvo“ nuolat ieško naujų galimybių ir partnerysčių dėl transporto priemonių įkrovimo.

Manome, kad iš pradžių dauguma sunkvežimių bus įkraunami kliento bazėje per naktį. Elektrinėms transporto priemonėms populiarėjant, atsiras poreikis ir galimybė jas įkrauti daugelyje įvairių vietų, pavyzdžiui, krovimo aikštelėse, serviso centruose, sunkvežimių stotelėse ir kitose vietose, kur statomi sunkvežimiai.

Mūsų sunkvežimius galima įkrauti iš kintamosios srovės šaltinio iki 43 kW, bei iš nuolatinės srovės šaltinio iki 250 kW.

Naudojant kintamos srovės įkroviklį, baterijos visiškai įkraunamos maždaug per 9 valandas. Naudojant nuolatinės srovės įkroviklį, įkrovimo laikas sutrumpėja ir siekia iki maždaug 2 valandų. Baterijas galima įkrauti per pakankamai trumpą laiką iki 80% (kaip ir išmanųjį telefoną), o proceso pabaigoje įkrovimas sulėtėja, kad baterijos būtų apsaugotos.

Šiuo metu mūsų elektriniai sunkvežimiai įkrovus gali nuvažiuoti iki 300 km atstumą. Šis atstumas labai priklauso nuo išorinių sąlygų, tokių kaip oras ir vėjo pasipriešinimas, taip pat sunkvežimio svorio ir vairuotojo vairavimo stiliaus. Nuvažiuojamą atstumą ir eksploatacijos laiką galima padidinti naudojant taupaus važiavimo režimus, mokant vairuotoją ir atidžiai laikantis baterijų įkrovimo bei priežiūros instrukcijų. Atsižvelgiame į kiekvieno kliento veiklos specifiką ir sudarome galimus maršrutus bei įkrovimo strategijas. Klientai gali naudoti skaitmeninius įrankius, stebėti bei planuoti sunkvežimio naudojimą, kad laikui bėgant galėtų tobulinti įkrovimo modelius. 

Greičiausias būdas yra įkrovimas iš nuolatinės srovės šaltinio iki 250 kW, kai įkrovimo laikas nuo iškrauto iki pilnai įkrauto akumuliatoriaus yra maždaug 2 valandos.

Vairuotojas gali stebėti įkrovimo būseną sunkvežimio prietaisų skydelyje. Ją taip pat galima stebėti nuotoliniu būdu per „Volvo Connect“ portalą, kuriame galima matyti sunkvežimio vietą ir esamą įkrovimo būseną įvairiais rodiniais. „Volvo“ programėlė „MyTruck“ taip pat turi įkrovimo stebėjimo funkciją ir daugybę kitų naudingų funkcijų elektriniams sunkvežimiams. 

„Volvo Connect“ portale yra maršruto ir nuvažiuojamo atstumo planavimo funkcija, kuri leidžia klientams planuoti maršrutus ir juos persiųsti vairuotojui į sunkvežimio prietaisų skydelį. Tai leidžia lengvai apskaičiuoti nuvažiuojamą atstumą ir suteikia galimybę pristatyti daugiau krovinių, atsižvelgiant į įkrovimo būseną. 

„Volvo“ elektrinių sunkvežimių serviso sutartis apima baterijų stebėseną, siekiant užtikrinti, kad jie išlaikytų talpą per visą eksploatavimo laiką. Sutartis taip pat garantuoja baterijų veikimą praėjus dvejų metų jėgos agregatų garantiją, kuri suteikiama įsigijus sunkvežimį.

„Volvo“ elektriniai sunkvežimiai atitinka tuos pačius aukštus saugos standartus, kaip ir kiti mūsų sunkvežimiai, ir siūlomi su tokiomis pačiomis saugos sistemomis kaip ir dyzeliniai modeliai. Be to, buvo pridėti specialūs elektrinių sunkvežimių avarijų scenarijai, siekiant patikrinti baterijų montavimo ir kitų elektros komponentų atsparumą smūgiams. Be to, dėjome visas pastangas, kad sunkvežimio 600 V elektros sistema būtų saugi ją naudojant ir prižiūrint.

Paprastai naudotojai labai greitai susipažįsta su sunkvežimio valdymu ir nuvažiuojamu atstumu. Jei važiuojant sunkvežimiu beterijos įkrova nukrenta iki nulio, yra tam tikras kiekis rezervinės energijos, kuri padės vairuotojui pasiekti saugią vietą.

Naudojame ličio jonų akumuliatorius. Iš pradžių sunkiasvoriai elektriniai sunkvežimiai bus siūlomi su 5 arba 6 baterijų blokais. Kiekvieno baterijų bloko energija yra 90 kWh, o tai reiškia 450 kWh arba 540 kWh bendrą energiją. Kiekviena beterija sveria 505 kg. 

Beterijų blokai yra surenkami mūsų pačių gamyklose, siekiant užtikrinti, kad jie būtų aukščiausios kokybės, bei yra išbandyti. Bendras eksploatavimo laikas gali skirtis ir priklausys nuo įvairių veiksnių, pvz., naudojimo, važiavimo ciklų, įkrovimo ir kt. „Volvo“ nuolat stebi baterijas ir siūlo serviso sutartį, kuri garantuoja jų veikimą.

„Volvo“ tiria ir siūlo gamyklinio atnaujinimo, perdirbimo ir antrinio naudojimo sprendimus, kuriuos taikant beterijos gali būti naudojamos įvairiems tikslams.

Techninės priežiūros intervalai yra maždaug tokie patys, bet techninė priežiūra skiriasi nuo tradicinių jėgos agregatų. Atsarginių dalių sunaudojimas priklauso nuo transportavimo paskirties, regiono, kuriame sunkvežimis eksploatuojamas, ir daugelio kitų veiksnių. Sunkvežimiai palaiko telematikos paslaugas ir gali pranešti apie įvairių komponentų būklę, o tai reiškia, kad gali būti organizuojamas servisas ir techninė priežiūra, siekiant padidinti jų eksploatacinės parengties laiką.

Visi elektriniais sunkvežimiais prekiaujantys prekybos atstovai yra pasirengę prisiimti visą atsakomybę už sunkvežimių technines sistemas ir funkcijas. Daugelis serviso centrų turi daug elektrinių autobusų priežiūros patirties.

Elektrinių sunkvežimių našumo kreivė skiriasi nuo sunkvežimių su vidaus degimo varikliais. Pavyzdžiui, galia perduodama vos užkėlus koją ant akceleratoriaus pedalo. Tai, kad elektriniai sunkvežimiai turi mažiau pavarų, taip pat suteikia kitokią vairavimo patirtį.

Elektriniai sunkvežimiai mažiau vibruoja ir skleidžia mažiau triukšmo, todėl vairavimas yra patogus ir keliantis mažiau įtampos.

Susisiekite su artmiausiu „Volvo Trucks“ prekybos atstovu ir užsiregistruokite dėl bandomojo važiavimo ar konsultacijos.

Ekosistemą sudaro visa techninė įranga, paslaugos ir žmonės, pavyzdžiui, atsakingi už sunkvežimio funkcijų ir nuvažiuojamo atstumo stebėjimą, apsaugą ir užtikrinimą, kad klientai galėtų patikimai pristatyti krovinius. Tai apima tokias sritis kaip sunkvežimio įkrovimas, serviso planavimas ir nuotolinė diagnostika bei programinės įrangos paslaugas, skirtas optimizuoti maršrutus ir nuvažiuojamą atstumą.

Pirmuosius visiškai elektrinius sunkvežimius klientams pristatėme 2018 m., bet jau gerokai anksčiau pradėjome prekiauti hibridiniais sunkvežimiais, kurie varomi elektros ir kitų degalų deriniu. Kiti „Volvo Group“ padaliniai, ypač „Volvo Buses“, turi sukaupę nemažai patirties dėl elektrinių transporto priemonių.

Mūsų elektriniams sunkvežimiams naudojama ta pati platforma, kaip ir kitiems mūsų jėgos agregatams, ir jie atitinka tokius pačius aukštus kokybės standartus. Aukštos kvalifikacijos „Volvo“ darbuotojai padės klientams sukonfigūruoti sunkvežimius, kad jie atitiktų konkrečius reikalavimus, ir suteiks profesionalią pagalbą eksploatuojant sunkvežimį. Beterijos ir bendra sunkvežimių būklė yra nuolat stebimi, kad būtų galima laiku nustatyti bet kokias priemones, kurių reikės imtis per kitą apsilankymą dėl techninės priežiūros.

Efektyvūs įkrovimo sprendimai yra raktas siekiant kuo efektyviau naudoti elektrinį sunkvežimį. Padėsime savo klientams dalydamiesi žiniomis, patardami ir teikdami visapusiškus sprendimus. Daugiau informacijos apie įvairius pasiūlymus teiraukitės artimiausio prekybos atstovo.

Įkrovimas iš nuolatinės srovės šaltinio naudojant CCS2 iki 250 kW (600–750 V) ir įkrovimas iš kintamosios srovės šaltinio naudojant 2 tipą iki 43 kW.

Verslas

Dėl žemo CO2, dalelių išmetimo ir triukšmo lygio galima vežti krovinius nulinės emisijos zonose ir tuo paros laiku, kai sunkvežimiai su įprastais jėgos agregatais dažniausiai negali būti naudojami. Tai leis pristatyti daugiau krovinių per trumpesnį laiką vienos pamainos metu. Kadangi sunkvežimis neskleidžia emisijos, užtikrinamos geresnės vairuotojų darbo sąlygos ir mažesnis poveikis aplinkai. Be to, kroviniai gali būti pristatomi į pastatų vidų. Elektrinių sunkvežimių vairavimo patirtis taip pat yra geresnė dėl mažesnės vibracijos ir spartesnio greitėjimo.

Elektriniai sunkvežimiai puikiai tinka gabenti krovinius miestuose ir aplink juos iš anksto nustatytais maršrutais, kai transporto priemonė grįžta į bazę darbo pabaigoje baterijų įkrovimui. 

Distribuciniai gabenimai, statybos darbai miestuose ir komunalinių paslaugų teikimas (kurias vykdo miestų bei rajonų savivaldybės) yra segmentų, kuriuose anksčiausiai pradėta naudoti elektrinius sunkvežimius, pavyzdžiai. Tačiau „Volvo“ sunkvežimių krovumas dabar taip pat suteikia galimybę gabenti krovinius tarp miestų.

Elektrifikacija naudojant elektrines transporto priemones su baterijomis ir kuro elementais taps įmanoma vis daugiau segmentų. Šiuo metu pagrindinės išimtys yra tolimieji gabenimai (dėl įkrovimo infrastruktūros trūkumo) ir sunkių krovinių gabenimas medienos, statybos ir kasybos sektoriuose.

Iš pradžių į elektrinius sunkvežimius reikės investuoti daugiau nei į panašius dyzelinius modelius. Tačiau esame pereinamojoje fazėje nuo iškastinio kuro prie ilgalaikių tvaraus transporto sprendimų ir tikimasi, kad dėl pagerėjusios masto ekonomijos naujų technologijų kaina laikui bėgant mažės. 

Didelės pervežimo bendrovės pradeda jausti transporto paslaugų pirkėjų ir galutinių vartotojų spaudimą siūlyti tvarius transporto sprendimus. Vis daugiau bendrovių nori sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir prisidėti prie tvaresnės visuomenės. Bendrovėms, norinčioms gabenti krovinius į tokias vietas ir tokiu laiku, kurie neįmanomi naudojant iškastiniu kuru varomus sunkvežimius, atsiranda naujų verslo galimybių. Vis daugiau miestų įveda nulinės emisijos zonas, kuriose leidžiama važiuoti tik elektrinėms transporto priemonėms. Taip pat diskutuojama apie mokesčius, kurie padės pereiti prie neutralesnės CO2 atžvilgiu visuomenės.

Visi dabar galiojantys mokėjimo sprendimai bus siūlomi ir elektrinėms transporto priemonėms. Jie bus pritaikyti pagal kiekvieno kliento poreikius. 

Vidutinio svorio „Volvo FL“ ir „Volvo FE“ elektrinius sunkvežimius ir Šiaurės Amerikos rinkai skirtą „Volvo VNR“ jau galima užsisakyti. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio „Volvo Trucks“ prekybos atstovo. Europos rinkai skirtus sunkiasvorius elektrinius sunkvežimius galima užsisakyti nuo 2021 m. Jei norite pateikti užklausą apie šiuos gaminius, spustelėkite šią nuorodą.

Europos rinkai skirtų „Volvo FM“, „Volvo FMX“ ir „Volvo FH“ gamybos pradžia planuojama 2022 m.  „Volvo FL“ ir „Volvo FE“ elektriniai sunkvežimiai bei Šiaurės Amerikos rinkai skirtas „Volvo VNR“ jau gaminami dideliais kiekiais. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio „Volvo Trucks“ prekybos atstovo. 

Atsipirkimo laikas labai priklauso nuo segmento ir rinkos. Elektriniai sunkvežimiai taip pat gali atverti naujų verslo galimybių. Jų ekonominis atsipirkimas laikui bėgant didės dėl masto ekonomijos ir įvairių segmentų brandos. Pavyzdžiui, dėl paskatų ir teisės aktų elektrinių sunkvežimių naudojimas distribuciniuose miestų gabenimusoe ir atliekų surinkimo darbams tampa daug patrauklesnis. Mažos kintamos sąnaudos padidins pelningumą, kuo daugiau bus naudojamas sunkvežimis. Kai didelės pradinės investicijos atsipirks, mažos kintamos elektrinių sunkvežimių sąnaudos turės teigiamos įtakos pelningumui.

Pelningumas labai priklauso nuo transporto darbų rūšies. Elektrinių sunkvežimių pradinė kaina yra didesnė, bet jie taip pat suteikia naujų galimybių pervežimo bendrovėms padidinti našumą ir atveria naujų verslo sričių. Pavyzdžiui, juos galima naudoti ne piko metu, o tai leidžia tenkinti miestų valdžios bei kitų klientų poreikius efektyviau už konkurentus. Mažos kintamos sąnaudos padidins pelningumą, kuo daugiau bus naudojamas sunkvežimis. Kai didelės pradinės investicijos atsipirks, elektrinių sunkvežimių kintamos sąnaudos yra mažos ir tai turės teigiamos įtakos pelningumui.

Norėdami sužinoti daugiau apie galimybes, susisiekite su vietiniu elektros energijos tiekėju.

Idealiu atveju elektriniai sunkvežimiai turėtų būti įkraunami per naktį bazėje, kad energijos sąnaudos būtų kuo mažesnės. Be to, turėtumėte kruopščiai planuoti maršrutus, kad kuo geriau išnaudotumėte turimų baterijų talpą. Be to, reikia atsižvelgti į tuos pačius dalykus kaip ir naudojant kitų tipų sunkvežimius. Turėtumėte įsitikinti, kad transporto priemonė sukonfigūruota konkrečiam gabenimo pobūdžiui, taip pat važiuoti ekonomiškai ir sudaryti techninės priežiūros planą, kad užtikrintumėte geriausią įmanomą našumą ir naudojimą.

„Volvo FL Electric“ ir „Volvo FE Electric“ galima užsisakyti, jie yra gaminami nuo 2019 m.  Europos rinkai skirtus sunkiasvorius elektrinius sunkvežimius galima užsisakyti nuo 2021 m. Jei norite sužinoti daugiau, spustelėkite šią nuorodą.

Daugelis ES šalių siūlo tam tikras paskatas, skatinančias naudoti ekologiškesnes technologijas, pavyzdžiui, elektrinius sunkvežimius. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su artimiausiu „Volvo Trucks“ prekybos atstovu. 

Energijos kainos įvairiose šalyse labai skiriasi. Paprastai pigiau yra įkrauti sunkvežimį per naktį bazėje. Norėdami rasti geriausią sprendimą tiek finansiniu, tiek aplinkosaugos požiūriu, kreipkitės į vietinį elektros energijos tiekėją.

Tikėtina, kad BEV – elektrinės transporto priemonės su baterijomis – ateityje sudarys didelę distribucinių ir regioninių gabenimų transporto dalį dėl jų finansinių ir aplinkosauginių pranašumų. Galima drąsiai teigti, kad elektromobilumas įsitvirtins. Ši technologija puikiai pasiteisino autobusuose, automobiliuose ir kitose mašinose. Transporto pramonėje plačiai paplitusi nuomonė, kad elektriniai sunkvežimiai su akumuliatoriais ir vandeniliu varomi elektriniai sunkvežimiai, skirti pervežimams tolimesniais atstumais, vaidins labai svarbų vaidmenį atsisakant iškastinio kuro.

Taip, mes ir toliau siūlysime įvairių jėgos agregatų gamą ir pateiksime tinkamiausią sprendimą kiekvienam klientui kiekvienoje šalyje. Tieksime vis labiau degalus taupančius sunkvežimius su vidaus degimo varikliais, dujomis varomus sunkvežimius, elektrinius sunkvežimius bei sunkvežimius su kuro elementais. 

Savo elektrinius sunkvežimius siūlome su Gold serviso sutartimi, o tai reiškia, kad priežiūros išlaidos bus įtrauktos į jūsų bendrąsias nuosavybės išlaidas. Užtikrinsime, kad jos būtų konkurencingos.

Tai priklauso nuo taikymo srities ir transporto priemonės specifikacijų. Baterijos  prideda papildomo svorio ir, siekiant tai kompensuoti, ES leidžiama iki 1 t didesnė bendroji sąstato masė. Sprendimas ir įgyvendinimas priklauso nuo kiekvienos šalies.

Norint palyginti, būtina atsižvelgti į bendrąsias nuosavybės išlaidas. Elektriniai sunkvežimiai dažnai suteikia ir naujų verslo galimybių, nes jais galima gabenti krovinius į tokias vietas ir tokiu laiku, kurie neįmanomi naudojant iškastiniu kuru varomus sunkvežimius. Vis daugiau miestų įveda nulinės emisijos zonas, kuriose leidžiama važiuoti tik elektrinėms transporto priemonėms. Perėjimas prie elektrinių sunkvežimių transporto bendrovei reiškia didesnes pradines investicijas, o vėliau gerokai mažesnes eksploatavimo sąnaudas. Sprendimo tinkamumas turi būti analizuojamas kartu. Taip pat manome, kad pradinės investicijos pradės mažėti, nes laikui bėgant didės apimtys ir mažės baterijų kaina. 

„Volvo FL Electric“ ir „Volvo FE Electric“ gamybą Europoje pradėjome 2019 m., o „Volvo VNR“ pardavimą Šiaurės Amerikoje – 2020 m. pabaigoje. Europos rinkai skirtų sunkiasvorių modelių pardavimas prasidėjo 2021 m., o masinė gamyba – 2022 m. 

Susipažinkite su mūsų elektriniais sunkvežimiais

Daugiau apie perėjimą prie elektromobilumo

Turite daugiau klausimų?

Vietinis „Volvo Trucks“ prekybos atstovas gali į jį atsakyti. Užsukite pas juos, paskambinkite arba pasikvieskite juos pas save.