„Stretch Brake“ privalumus paaiškinantis vaizdo siužetas

Stabdys „Stretch Brake“

Kai slidžiame kelyje darote posūkį arba važiuojate nuokalne, naujasis „Volvo FM“ stabdys „Stretch Brake“ padės išvengti susiskersavimo. Jis veikia stabdydamas priekabą pulsuojančiu būdu, ir taip autotraukinys ištiesinamas. Jei norite, galite automatiškai aktyvinti „Stretch Brake“ rizikingose situacijose, kai greitis neviršija 50 km/val. „Stretch Brake“ galima įrengti tiek kėbuliniams sunkvežimiams, tiek vilkikams.
Pagalbinės vairuotojo budrumo stebėjimo sistemos privalumus paaiškinantis vaizdo siužetas

Pagalbinė vairuotojo budrumo stebėjimo sistema

Pažangi vairuotojo budrumo kontrolės sistema stebi, kaip jūs vairuojate. Jei dėl nuovargio pradedate vairuoti neįprastai, pateikiamas pavojaus signalas ir ekrane atsiranda pranešimas, jog jums rekomenduojama pailsėti.
Vaizdo siužetas, kuriame paaiškinami adaptyvaus autopiloto ir įspėjimo apie susidūrimą sistemos su avarinio stabdymo funkcija pranašumai

Adaptyvusis autopilotas su įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema

Važiuojant judriu keliu, radaro principu veikiantis adaptyvusis autopilotas valdo akceleratorių ir visus sunkvežimio stabdžius, taip užtikrindamas saugų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei kyla susidūrimo grėsmė, ant priekinio stiklo įsižiebia įspėjamoji šviesa.
Pagalbinės važiuojamosios kelio juostos keitimo sistemos privalumus paaiškinantis vaizdo siužetas

Pagalbinė važiuojamosios kelio juostos keitimo sistema

Pagalbinė važiuojamosios kelio juostos keitimo sistema, kuomet aktyvinta, radaru stebi, ar aklojoje zonoje keleivio pusėje yra kita transporto priemonė. Jeigu persirikiuoti nesaugu, jus įspėja garsinis signalas ir mirksinti piktograma šalia keleivio pusės veidrodžio.
Elektroninės stabilumo programos privalumus paaiškinantis vaizdo siužetas

Elektroninė stabilumo programa

Mūsų elektroninė stabilumo programa (ESP) veiksmingai sumažina slydimo ir apsivertimo pavojų. Iškilus pavojui, ji akimirksniu pradeda veikti, sumažina variklio galią ir ima stabdyti atskirai kiekvieną sunkvežimio ir priekabos ratą. ESP nuo šiol galima užsisakyti beveik visų konfigūracijų sunkvežimiams – tiek vilkikams, tiek kėbuliniams variantams.
Avarinio stabdymo žibinto pranašumus paaiškinantis vaizdo siužetas

Avarinio stabdymo žibintas

Kai stipriai nuspaudžiate stabdžius, stabdžių žibintai ima tankiai mirksėti, perspėdami iš paskos važiuojančius automobilius – geras būdas išvengti gyvybei pavojingų smūgių į galą.

Aktyvios saugos paketas

ACC – adaptyvusis autopilotas
Pagalbinė važiuojamosios kelio juostos keitimo sistema
Pagalbinė vairuotojo budrumo stebėjimo sistema
VT

Investuokite į saugą

Užsukite pas vietinį „Volvo Trucks“ prekybos atstovą ir pamatykite, kaip veikia mūsų pagalbinės vairavimo sistemos.

Artimiausios prekybos atstovybės paieška