Trucks

Avarinis stabdymas – gyvybes gelbėjanti sistema

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija – tai „Volvo Trucks“ pažangaus darbo su aktyviojo saugumo sistemomis rezultatas. Čia apžvelgsime avarinio stabdymo technologiją, kaip ji apsaugo vairuotoją ir eismo aplinką daro saugesnę.
Suaktyvintas avarinis stabdys
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija, naudodama vaizdo kamerą ir radarą, nuolatos stebi priekyje esančius objektus. Jei susidūrimas neišvengiamas, pateikiamas įspėjimas, o jei vairuotojas į jį nesureaguoja, automatiškai suaktyvinamas avarinis stabdys.

Labai dažnai įvyksta avarijos, kurių metu transporto priemonė atsitrenkia į kitos galą. Įprastai tokios avarijos įvyksta iš paskos važiuojančios transporto priemonės vairuotojui nepakankamai sutelkus dėmesį į kelią. Akivaizdu, kad jeigu į eismo įvykį patenka ir sunkvežimis, kyla didelis pavojus dėl tokios transporto priemonės dydžio ir masės.

Nuolatiniais avarinio stabdymo sistemos bandymais užtikrinama, kad sunkvežimis galės sustoti arba sušvelninti galimą susidūrimą bei sužalojimų riziką. Sistemos modifikacijos padeda laikytis teisinių reikalavimų, o svarbiausia – išlaikyti pasididžiavimą tuo, kad visa eismo aplinka, kurioje važiuoja „Volvo“ sunkvežimiai, yra saugesnė.

1. Vaizdo kamera ir radaras
Vaizdo kamera nustato atstumą iki sunkvežimio priekyje esančio objekto ir jo tipą. Radaras matuoja, kaip greitai juda sunkvežimio priekyje esantis objektas, ir atstumą iki jo Svarbu tai, kad vairuotojai galėtų pasitikėti sistema ir negautų pernelyg daug klaidingų įspėjimų. Šiuo tikslu vaizdo kamera ir radaras veikia drauge ir įspėjimus pateikia tik prireikus. 

2. Jutiklių suliejimas
Jutiklių suliejimas reiškia, kad du jutikliai (radaro ir vaizdo kameros) perduoda duomenis į valdymo procesorių situacijai geriau įvertinti. Labai svarbu, kad jutikliai komunikuotų tarpusavyje, kadangi jie padeda nustatyti realias transporto priemones ir nekeliančius pavojaus objektus, pavyzdžiui, tuščią skardinę. Be abejonės, dvi akys geriau mato nei viena. 

3. Valdymo blokas
Visa iš vaizdo kameros, radaro, sunkvežimio ir vairuotojo veiksmų gauta informacija renkama valdymo bloke. Programinė įranga analizuoja šią informaciją ir suaktyvina įspėjamąsias bei sunkvežimio stabdžių sistemas, jei kyla susidūrimo rizika. 

4. Stabdymo sistema
Stabdymo sistema suveikia vairuotojui nereaguojant į galimo susidūrimo įspėjimus. Iš pradžių transporto priemonė lengvai stabdoma, pavarų dėžė atjungiama ir sunkvežimis lėtėja. Stabdymo sistema dabar yra aktyvi, o jei pavojus itin didelis, sunkvežimis pradedamas stabdyti visa jėga, pradeda mirksėti stabdžių žibintai. Vairuotojui į tai nesureagavus yra įjungiamas stovėjimo stabdys.

KAIP VEIKIA AVARINIO STABDYMO FUNKCIJA

Avarinis stabdymas – tai paskutinis įvykių, kurie vyksta įsijungus įspėjimo apie susidūrimą sistemą su avarinio stabdymo funkcijai, etapas. 

Pirmajame etape, sistemai nustačius, kad sunkvežimiui kilo pavojus, ji siunčia išankstinio įspėjimo signalą. Vairuotojas perspėjamas raudona šviesos diodų lempute, kurios atspindys matomas ant priekinio stiklo. Jei vairuotojas nereaguoja, lemputė ima mirksėti ir pasigirsta signalas.

Jei vairuotojas nesiėmė jokių veiksmų po šių įspėjimų, įsijungia avarinio stabdymo sistema.