Trucks

Pagalbinės vairavimo sistemos

Eismo aplinkoje gali vykti intensyvi vairuotojų ir kitų eismo dalyvių sąveika. Įvairios pagalbinės sistemos padeda „Volvo“ sunkvežimio vairuotojui išvengti avarijų. Skaitykite daugiau toliau arba kreipkitės į mus, jei turite klausimų.

Vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumas

Mūsų sistemos sukurtos padėti vairuotojams pagerinti saugumą įvairiose situacijose. Nesvarbu, ar važiuotumėte dideliu greičiu greitkeliu, lėtai mieste, ar stovėtumėte vietoje arti kitų eismo dalyvių.

  Geros būklės sunkvežimis ir budrus vairuotojas

  Budrus vairuotojas ir geros būklės sunkvežimis – gera pradžia siekiant vairuoti saugiai. Padangų slėgio stebėjimo sistema stebi slėgį kiekvienoje transporto priemonių junginio padangoje ir įspėja apie žemą oro slėgį, greitą nuotėkį ar aukštą temperatūrą. Tai suteikia geresnę apsaugą nuo avarijų, kurias sukelia prakiurusios padangos. Pagalbinė vairuotojo budrumo stebėjimo sistema aptinka mieguistumo arba neatidumo požymius vairuojant. Jei aptinkama, vairuotojas įspėjamas ir patariama padaryti pertrauką. Viskas dėl saugumo.

  Geresnis matomumas visiems

  Vairuotojo tiesioginis matymas yra svarbi saugaus vairavimo sąlyga. Adaptyviosios tolimosios šviesos sukurtos tam, kad aptiktų kitas transporto priemones priešais sunkvežimį, ir leidžia važiuoti tamsoje su įjungtomis tolimosiomis šviesomis, kai kitu atveju tai nebūtų galima. Ši funkcija dinamiškai keičia šviesos spindulį, kad būtų užtikrintas optimalus apšvietimas, netrukdant kitų transporto priemonių vairuotojams. Tai pagerina sunkvežimio vairuotojo ir kitų eismo dalyvių saugumą.

  Saugaus atstumo išlaikymas

  Važiuojant dideliu greičiu būtina išlaikyti saugų atstumą. Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija skirta aptikti priekyje esančias transporto priemones, taip pat pėsčiuosius ir dviratininkus, artėjančius iš šonų arba judančius ta pačia kryptimi kaip ir sunkvežimis, ir įspėti vairuotoją, jei yra tam tikra susidūrimo rizika. Jei vairuotojas nesiima veiksmų ir rizika išlieka, sunkvežimis automatiškai stabdo, kad būtų išvengta susidūrimo. Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema pakoreguoja greitį, kad išlaikytų saugų atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, automatiškai padidindama greitį ir stabdydama. Ji veikia nuo važiavimo maksimaliu kreiseriniu greičiu iki įvyksta visiškas sustojimas. Eismui vėl pajudėjus, sunkvežimis vėl automatiškai pradeda važiuoti. Važiavimas greitkeliu tampa patogesnis ir saugesnis.

  Priekabos svorio valdymas

  Važiuojant nuokalne su priekaba ant slidžios dangos priekaba gali pradėti stumti sunkvežimį ir gali įvykti susiskersavimas, o tai padidina avarijos riziką. „Stretch Brake“ stabdys gali padėti to išvengti, stabdydamas priekabą pulsuojančiu būdu. Taip sąstatas ištiesinamas, todėl pagerėja eismo saugumas.

  Matykite sunkiau matomas zonas

  Važiuojant miesto aplinkoje prie sunkvežimių gali priartėti pėstieji ir dviratininkai, o vairuotojams gali būti sunku matyti, kas vyksta artimoje zonoje. Vaizdo kamera keleivio pusėje suteikia puikų sunkiau matomų zonų keleivio pusėje matomumą. Ją automatiškai įjungia posūkio signalas, o kameros vaizdas rodomas papildome ekrane.

  Užtikrintas važiavimas atbuline eiga

  Galinė kamera suteikia puikų matomumą už sunkvežimio ir padeda vairuotojui geriau orientuotis aplinkoje. Ji automatiškai įjungiama įjungus atbulinės eigos pavarą, o kameros vaizdas rodomas papildomame ekrane. Dėl paprasto naudojimo tampa patogiau važiuoti atbuline eiga.

  Aiškus vaizdas priekyje

  Priekinė trumpojo nuotolio pagalbinė sistema naudoja priekinį radarą, kad aptiktų eismo dalyvius rizikos zonoje priešais sunkvežimį stovint vietoje ir važiuojant iki 10 km/val. greičiu ir apie juos įspėtų vairuotoją. Jei sistema aptiks eismo dalyvį rizikos zonoje priešais sunkvežimį, vairuotojas bus informuotas. Padidėjus susidūrimo rizikai, taip pat pasigirs garsinis įspėjimas.

  Didesniam saugumui

  Sukti arba persirikiuoti gali būti rizikinga. Pagalbinė šoninio susidūrimo išvengimo sistema naudodama radaro jutiklius abiejose sunkvežimio pusėse aptinka pėsčiuosius, dviratininkus ir kitas transporto priemones. Nors pagal teisinius reikalavimus būtinas tik keleivio pusės stebėjimas, mūsų sistema stebi abi puses – tuo siekiame dar didesnio eismo saugumo. Vairuotojas informuojamas šviesos signalu šoniniame veidrodėlyje, kai stebimoje zonoje aptinkamas eismo dalyvis. Vairuotojui įjungus posūkio signalą, sistema įspėja mirksinčia lempute ir garso signalu. Jei sunkvežimyje yra „Volvo“ dinaminio vairavimo sistema su važiuojamosios juostos kontrolės sistema, teikiama ir aktyvi vairavimo pagalba.

  Įspėjimas atidarant duris

  Pėstieji ir dviratininkai gali išdygti iš niekur ir juos gali būti sunku aptikti, kai jie yra arti sunkvežimio. Įspėjimo apie durų atidarymą sistema naudodama radaro jutiklius stebi abi sunkvežimio puses ir, atidarant bet kurias kabinos duris, įspėja vairuotoją bei keleivį apie kitus eismo dalyvius rizikos zonose. Sistema įspėja iki dviejų minučių po degimo išjungimo.

  Važiavimo, kai tenka dažnai stabčioti, problema išspręsta

  Važiuoti saugiai, kai tenka dažnai stabčioti, gali būti sudėtinga. Automatinis stovėjimo stabdys sukurtas tam, kad važiavimas dažnai stabčiojant būtų patogesnis ir saugesnis. Stabdžiai įjungiami automatiškai, kad sunkvežimis būtų išlaikytas vietoje, kol vairuotojas paspaus akceleratoriaus pedalą. Jis veikia priekine ir atbuline eiga – įkalnėje, nuokalnėje ir ant lygaus paviršiaus.

  Sukibimas

  Norint išvengti slydimo ir važiuoti saugiai, būtinas gera sukibimas. Aktyvi sukibimo kontrolė sukurta siekiant kontroliuoti ratų sukimąsi ir pagerinti saugumą bei komfortą. Jei sistema aptinka slydimo požymius, ji akimirksniu įsijungia ir padeda vairuotojui išlikti kelyje pagerindama valdymą, stabdžių efektyvumą ir stabilumą.

  Tylus, bet pastebimas

  Mūsų elektriniai sunkvežimiai yra praktiškai begarsiai. Tai teigiamai veikia vairuotojo darbo ir miesto aplinką, tačiau dėl to elektrinius sunkvežimius sunkiau pastebėti. Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema skleidžia pakankamai pastebimus garsus, kad šalia sunkvežimio esantys žmonės apie jį žinotų, bet jie yra malonūs vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams. Sukurta siekiant pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą neskleidžiant per didelio triukšmo.

Apžvalga

Ypatybės

 

Daugiau informacijos

FH16

FH

FM

FMX

FL

FE

Padangų oro slėgio stebėjimo sistema

 

 

 

 

Atsisiųskite informacinius lapus >

Pagalbinė vairuotojo budrumo stebėjimo sistema

Adaptyviosios tolimosios šviesos

 

 

 

 

Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija

Adaptyvioji važiavimo greičio palaikymo sistema

Priekinė trumpojo nuotolio pagalbinė sistema

Pagalbinė šoninio susidūrimo išvengimo sistema

Įspėjimo apie durų atidarymą sistema

 

 

Automatinis stovėjimo stabdys

 

 

„Volvo“ dinaminio vairavimo sistema su važiuojamosios juostos kontrolės sistema

 

 

 

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema

 

„Volvo“ dinaminio vairavimo sistema su stabilumo kontrolės sistema

 

 

 

Pastovaus greičio palaikymo važiuojant nuokalne sistema

 

 

 

„Stretch Brake“ stabdys

 

 

 

Vaizdo kamera keleivio pusėje

 

Galinė kamera

 

Aktyvi sukibimo kontrolė

 

 

 

 

Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema*

 

 

 

* Tik elektriniuose sunkvežimiuose

       

KLAUSKITE MŪSŲ

Jūsų „Volvo Trucks“ atstovas gali pademonstruoti pagalbines
vairavimo sistemas ir atsakyti į jūsų klausimus.