Trucks

Pagalba, kai jos reikia

PAGALBINĖS VAIRAVIMO SISTEMOS

„Volvo Trucks“ pagalbinės vairavimo sistemos užtikrina didžiausią jūsų, jūsų sunkvežimio ir kitų eismo dalyvių apsaugą.

Pagalbinė šoninio susidūrimo išvengimo sistema

Ši sistema naudoja radaro technologiją, kad aptiktų pažeidžiamus eismo dalyvius ir kitas transporto priemones jūsų sunkvežimio šonuose. Taip siekiama padėti išvengti nelaimingų atsitikimų posūkiuose ir keičiant važiuojamąsias juostas. Mūsų sistema stebi abi sunkvežimio puses, nors pagal teisinius reikalavimus būtinas tik keleivio pusės stebėjimas. Vairuotojas gauna įspėjimą, jei stebimoje zonoje aptinkamas objektas. Jei sunkvežimyje yra važiuojamosios juostos kontrolės sistema, bus pateikti ir vairavimo nurodymai.

Įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija

Sumažinkite susidūrimo su priekyje esančiomis transporto priemonėmis riziką. Įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija įspėja jus, kai sumažėja atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės ir sistema nustato tam tikrą susidūrimo pavojų. Jei nesiimsite skubių veiksmų ir sistema manys, kad susidūrimas yra neišvengiamas, bus įjungti transporto priemonės stabdžiai, kad sunkvežimis būtų sustabdytas.

Važiuojamosios juostos kontrolės sistema

Naudokitės pagalbine sistema, kad sunkvežimis stabiliai važiuotų juostoje. Važiuojamosios juostos kontrolės sistema naudoja priekinę kamerą važiuojamųjų juostų žymenims stebėti. Jei sunkvežimis nukrypsta nuo važiuojamosios juostos, sistema jus įspėja ir suteikia vairavimo pagalbą, kad nukreiptų sunkvežimį link juostos vidurio. Sistema veikia važiuojant didesniu nei 55 km/h greičiu ir skirta padėti išvengti nelaimingų atsitikimų, susijusių su sunkvežimio išvažiavimu iš važiuojamosios juostos, visų pirma greitkeliuose.

Vaizdo kamera keleivio pusėje

Gaukite puikų sunkiau matomų zonų keleivio pusėje ir priešais sunkvežimį matomumą. Vaizdo kamera keleivio pusėje integruota keleivio pusės šoninio veidrodėlio apačioje. Ją automatiškai įjungia posūkio signalas, o kameros vaizdas rodomas papildome ekrane. Tai naudinga pagalbinė sistema judriose gatvėse, intensyvaus eismo greitkeliuose ir statybvietėse.

„Stretch Brake“ stabdys

Kai slidžiame vingiuotame kelyje važiuojate nuokalne, stabdys „Stretch Brake“ gali padėti išvengti susiskersavimo. Jis veikia stabdydamas priekabą pulsuojančiu būdu ir taip sąstatas ištiesinamas. Galite suaktyvinti „Stretch Brake“ stabdį važiuodami iki 40 km/h greičiu. Stabdį „Stretch Brake“ galima įrengti tiek važiuoklėse, tiek vilkikuose.

Pastovaus greičio palaikymo važiuojant nuokalne sistema

Gabenate krovinius kalvotais maršrutais ir norite išvengti ratų stabdžių perkaitimo važiuodami nuokalne? Pastovaus greičio palaikymo važiuojant nuokalne sistema padeda apriboti transporto priemonės greitį iki nustatyto greičio. Ji naudoja pagalbinį stabdį kartu su optimizuotu pavarų pasirinkimu, o ratų stabdžiai naudojami tik tada, kai tikrai reikia. Jei reikia, vis tiek galite naudoti stabdžių pedalą, kad dar labiau sumažintumėte greitį, neišjungdami pastovaus greičio palaikymo važiuojant nuokalne sistemos. 

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema

„Volvo“ elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) veiksmingai sumažina slydimo ir apsivertimo rizikas. Kai sistema aptinka kritinę situaciją, ji akimirksniu pradeda veikti, sumažina variklio galią ir ima stabdyti atskirai kiekvieną ratą. Sistema taip pat stabdo priekabos ratus, taip užtikrindama viso autotraukinio stabilumą.

Pagalbinė vairuotojo budrumo stebėjimo sistema

Jei vairuodami pavargstate arba prarandate dėmesingumą, padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. Pagalbinė vairuotojo budrumo stebėjimo sistema skirta padėti to išvengti – ji stebi elgesį vairuojant ir sunkvežimio padėtį važiuojamosios juostos ir kelio kraštų atžvilgiu. Jei sistema aptiks mieguistumo arba nedėmesingo vairavimo požymių, jus apie tai įspės garsinis įspėjimas ir gausite pranešimą, raginantį padaryti pertrauką. Funkcija veikia važiuojant didesniu nei 65 km/h greičiu.

Įspėjimas apie atstumą

Kai važiuojate didesniu nei 60 km/h greičiu ir nenaudojate adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos, įspėjimas apie atstumą yra aktyvus. Jei važiuojate per arti priešais važiuojančios transporto priemonės, priekiniame stikle rodomas vaizdinis įspėjimas. Įspėjimas apie atstumą suteikia jums galimybę sumažinti greitį ir išlaikyti saugų atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės.

Avarinio stabdymo žibintas

Susidūrimas su ta pačia kryptimi važiuojančia transporto priemone gali padaryti didelę žalą ir kelti pavojų gyvybei. Jei staigiai stabdysite, avarinio stabdymo žibintų funkcija įjungs greitą stabdymo žibintų mirksėjimą, kad įspėtų už jūsų esančių transporto priemonių vairuotojus.

Pagalbinė nukrypimo nuo važiuojamosios juostos įspėjimo sistema

Išlikite važiuojamojoje juostoje. Pagalbinė nukrypimo nuo važiuojamosios juostos įspėjimo sistema įspėja jus apie netyčinį išvažiavimą iš važiuojamosios juostos, dėl kurio gali įvykti avarija. Sistema naudoja priekiniame stikle esančią kamerą ir garsu įspėja, jei sunkvežimio priekinis ratas kerta matomus važiuojamosios juostos žymenis. Sistema veikia važiuojant 60 km/h ir didesniu greičiu.

Turite klausimą?

Vietinis „Volvo Trucks“ prekybos atstovas gali į jį atsakyti. Užsukite pas juos, paskambinkite arba pasikvieskite juos pas save.