Volvo Trucks

Lietuva

×

Pagalba, kai jos reikia

PAGALBINĖS VAIRAVIMO SISTEMOS

„Volvo Trucks“ pagalbinės vairavimo sistemos užtikrina didžiausią jūsų, jūsų sunkvežimio ir kitų eismo dalyvių apsaugą.

Stabdys „Stretch Brake“

Kai slidžiame vingiuotame kelyje važiuojate nuokalne, stabdys „Stretch Brake“ padės išvengti susiskersavimo. Jis veikia stabdydamas priekabą pulsuojančiu būdu ir taip sąstatas ištiesinamas. Galite suaktyvinti „Stretch Brake“ stabdį važiuodami iki 40 km/h greičiu. Stabdį „Stretch Brake“ galima įrengti tiek važiuoklėse, tiek vilkikuose.

Pastovaus greičio palaikymo važiuojant nuokalne sistema

Ar jūsų maršrutai driekiasi per kalvas ir turite stabdžių pedalu mažinti greitį važiuodami nuokalne? Pastovaus greičio palaikymo važiuojant nuokalne sistema įjungia papildomus stabdžius, tokius kaip variklio stabdį ir retarderį, kad būtų palaikomas greitis, kurį nustatėte pastovaus greičio palaikymo sistemoje.

Važiuojamosios juostos kontrolės sistema

„Volvo“ dinaminio vairavimo sistema su važiuojamosios juostos kontrolės funkcija naudoja vaizdo kamerą ir stebi važiuojamosios juostos ženklinimą bei sunkvežimio padėtį. Jei netyčia kertamas juostos ženklinimas, sistema automatiškai nukreipia sunkvežimį į važiuojamosios juostos vidurį. Vairuotojas bus įspėtas vairo vibracija.

Adaptyvioji važiavimo greičio palaikymo sistema

Esant intensyviam eismui, radaro principu veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema valdo akceleratorių ir visus sunkvežimio stabdžius. Taip užtikrinamas saugus atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Funkcija „Stop and Go“ užtikrina, kad tai veiktų iki įvyksta visiškas sustojimas – tiesiog nuspauskite akceleratorių arba tęsimo mygtuką, kad vėl važiuotumėte. Dėl to adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema yra naudinga funkcija judriuose keliuose bei spūstyse.

Įspėjimas apie atstumą

Kai važiuojate didesniu nei 60 km/h greičiu ir nenaudojate adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos, suaktyvinamas įspėjimas apie atstumą. Kai artėjate prie priekyje važiuojančios transporto priemonės, ant priekinio stiklo rodomas vaizdinis įspėjimas. Įspėjimas apie atstumą suteikia jums galimybę sumažinti greitį ir išlaikyti saugų atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės.

Pagalbinė važiuojamosios kelio juostos keitimo sistema

Kai suaktyvinta, pagalbinė važiuojamosios kelio juostos keitimo sistemos radaras stebi, ar keleivio pusėje yra kita transporto priemonė. Jei įjungiate posūkio signalą ir sistema aptinka, kad negalima pakeisti juostos, esate įspėjami garsiniu signalu ir mirksinčia piktograma šalia keleivio veidrodžio.

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema

„Volvo“ elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) veiksmingai sumažina slydimo ir apsivertimo rizikas. Kai sistema aptinka kritinę situaciją, ji akimirksniu pradeda veikti, sumažina variklio galią ir ima stabdyti atskirai kiekvieną sunkvežimio ir priekabos ratą.

Avarinio stabdymo žibintas

Kai stipriai nuspaudžiate stabdžius, stabdžių žibintai ima greitai mirksėti, perspėdami iš paskos važiuojančius automobilius – geras būdas išvengti gyvybei pavojingų smūgių į galą.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija

Aptikusi susidūrimo pavojų, mūsų intuityvi įspėjimo dėl susidūrimo sistema perspėja jus šviesos signalu ant priekinio stiklo. Taip pat automatiškai aktyvinamas avarinis stabdys, taigi didelių sužalojimų pavojus gerokai sumažėja.

Siūloma šiems sunkvežimiams

NORITE INVESTUOTI Į SAUGĄ?

Pasikalbėkite su mumis apie saugos sistemas.