Trucks

DUK apie elektrinius sunkvežimius 

 

Elektromobilumas yra sritis, kuri vis dar siejama su keliais klausimais. Pavyzdžiui, dėl poveikio aplinkai, įkrovimo ir nuvažiuojamo atstumo. Toliau rasite dažniausiai užduodamus klausimus ir mūsų atsakymus į juos, suskirstytus į tris kategorijas.

 

Visuomenė / tvarumas

Gaminiai ir paslaugos

Verslas    

Visuomenė / tvarumas

Elektromobilumas reiškia transporto priemones, įskaitant automobilius, autobusus, traukinius ir sunkvežimius, kurios yra visiškai arba iš dalies varomos elektra, turi energijos kaupimo priemones ir paprastai įkraunamos iš tinklo. Pagrindinis transporto priemonių su elektrine pavara tipas yra BEV (elektrinė transporto priemonė su akumuliatoriais), tačiau yra ir vandeniliu varomų elektrinių transporto priemonių, vadinamų elektrinėmis transporto priemonėmis su vandenilio kuro elementais (FCEV). Elektromobilumas taip pat apima įkrovimo infrastruktūrą ir palaikymo paslaugas, skirtas nuvažiuojamam atstumui ir maršrutams planuoti, bei kitas funkcijas.

Daug įmonių išsikelia ambicingus CO2 tikslus, kad atitiktų, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą, o elektriniai sunkvežimiai yra viena iš priemonių šiems tikslams pasiekti. Griežtesnės anglies dioksido emisijos taisyklės, be abejo, taip pat skatina rinktis šią technologiją, kaip ir geresnės oro kokybės bei mažesnio triukšmo siekimas, ypač dideliuose miestuose. Kitas svarbus veiksnys yra transporto efektyvumas. Elektriniais sunkvežimiais galima pristatyti naktį ir ne piko metu bei pasiekti daugiau vietų, palyginti su dyzeliniais sunkvežimiai, įskaitant pastatų vidų.

Elektrinė transporto priemonė su akumuliatoriais (BEV) naudoja energiją, sukauptą akumuliatoriuose, įkraunamuose elektros energija iš tinklo. Elektrinė transporto priemonė, kurioje naudojama kuro elementų technologija (FCEV), varoma vandeniliu, kuris važiuojant paverčiamas elektra.

Elektrinio sunkvežimio poveikis aplinkai yra labai mažas, kai sunkvežimis naudojamas, bet šiek tiek didesnis jį gaminant. Tačiau kadangi sunkvežimių naudojimo rodikliai yra dideli, tai galima greitai kompensuoti. Elektriniai jėgos agregatai efektyviau naudoja energiją ir turi mažiausią poveikį aplinkai, kai naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. 

Elektra varoma transporto priemonė neišmeta teršalų iš išmetimo vamzdžio ir skleidžia gerokai mažiau triukšmo už transporto priemonę su vidaus degimo varikliu. Tačiau emisijos išsiskiriamos gaminant ir važiuojant dėl padangų, stabdžių, kelių susidėvėjimo ir pan.

Norėdami atsakyti į šį klausimą, turite pažvelgti į visą transporto priemonės eksploatavimo ciklą, įskaitant žaliavas, gamybą ir naudojimą. Gaminant elektrinį sunkvežimį išskiriama daugiau CO2, bet paprastai daug mažiau jį naudojant. Tačiau vietinis energijos derinys – pavyzdžiui, anglies ir vėjo ar saulės energijos prieinamumas – turi didelį poveikį bendram transporto priemonės poveikiui. Daugiau informacijos ir tikslius skaičiavimus rasite „Volvo Trucks“ ekologinio pėdsako skaičiuoklėje.

Taip, apie 90 % tradicinio dyzelinio sunkvežimio eksploatavimo ciklo poveikio aplinkai atsiranda dėl naudojimo. Sunkvežimiai, varomi elektra iš atsinaujinančių šaltinių, pasižymi daug mažesniu naudojimo poveikiu. „Volvo“ sunkiai dirba siekdama užtikrinti, kad žaliavos būtų išgaunamos tvariais būdais ir kad akumuliatoriai būtų gaminami taip, kad poveikis klimatui būtų minimalus. Daugiau informacijos ir tikslius skaičiavimus rasite „Volvo Trucks“ ekologinio pėdsako skaičiuoklėje.

Reikalaujame, kad visi mūsų tiekėjai ir jų tiekėjai laikytųsi mūsų vertybių, susijusių su žmogaus teisėms, aplinka ir verslo etika. 

Ličio jonų akumuliatoriuose yra tam tikrų ribotų medžiagų, tokių kaip sunkieji ir retieji žemės metalai. Kai kurios ribotos medžiagos, kurios naudojamos ličio jonų akumuliatoriuose ir kituose elektromobilumo komponentuose, kartais gaunamos iš šaltinių, iš kurių tiesiogiai arba netiesiogiai pelnosi ginkluotos grupuotės kilmės vietovėje. Dažnai šios medžiagos vadinamos konflikto zonų naudingosiomis iškasenomis. „Volvo Trucks“ vertina visą savo tiekimo grandinę, siekdama užtikrinti, kad visas sunkvežimių akumuliatoriuose naudojamas tantalas, volframas, telūras, auksas ir kobaltas būtų ne iš konfliktų zonų šaltinių.

Kol kas nebenaudojamų akumuliatorių skaičius yra gana mažas, bet didinant elektrifikuotų sunkvežimių gamybą, padidės perdirbimo ir pakartotinio naudojimo poreikis. Siekdama tam pasiruošti, „Volvo Trucks“ bendradarbiauja su atliekų rangovais ir kitais veikėjais, kad padidintų elektrinių akumuliatorių perdirbimo greitį. Taip pat tiriame senų akumuliatorių antrinio panaudojimo galimybes, siekdami rasti būdų, kaip pailginti jų naudingąjį eksploatavimo laiką kitose srityse, pvz., energijai kaupti pastatuose.B14

Laikomės holistinio požiūrio į visą eksploatavimo ciklą ir tiekimo grandinę, įskaitant tiekėjus, medžiagas, logistiką, gamybą ir perdirbimą. Tai apima ir tai, kaip gaminamas jėgos agregatas ir akumuliatoriai, ir tai, kokios medžiagos yra naudojamos.

Tai labai skiriasi įvairiose šalyse. Tačiau apskritai energijos iš atsinaujinančių šaltinių prieinamumas sparčiai auga ir ši energija dažnai yra ekonomiškesnė už iškastinį kurą. Daugiau informacijos apie ES energijos derinį rasite „Volvo Trucks“ ekologinio pėdsako skaičiuoklėje.

Manome, kad iki 2030 m. 50 % visų Europoje parduodamų „Volvo“ sunkvežimių bus elektriniai, naudojant arba akumuliatorių, arba kuro elementų technologiją.

Žvelgiant iš sektoriaus perspektyvos, siekiama įgyti žinių apie tai, kaip efektyviausiai naudoti technologiją, optimizuojant maršrutus, akumuliatoriaus energijos naudojimą, techninės priežiūros grafikus ir sunkvežimių prieinamumą. Žvelgiant iš visuomenės perspektyvos, perėjimas turi būti skatinamas taikant paskatas ir padedant įrengti įkrovimo infrastruktūrą bei užtikrinti tinklo pajėgumą, kad būtų galima aptarnauti daug transporto priemonių. Pagrindinis veiksnys yra tvaraus transporto poreikis. Artimoje ateityje tai išliks varomąja jėga, kuri skatins perėjimą.

Elektrinėms transporto priemonėms įkrauti reikia daug energijos. Vienas iš būdų tai valdyti – skatinti naudotojus įkrauti transporto priemones per naktį ir sumaniai paskirstyti bei subalansuoti paklausą tiek dideliuose, tiek vietiniuose tinkluose. Šiuo metu daug investuojama – ir to labai reikia – į infrastruktūros plėtrą bei didesnio skaičiaus įkrovimo stotelių įrengimą. Iš pradžių daugelį sunkvežimių reikės įkrauti kliento bazėje. „Volvo“ pabrėžia, kad vyriausybės turi taikyti paskatas už viešųjų įkrovimo stotelių, kurios užtikrintų didelį pajėgumą ir pakankamai vietos sunkvežimiams, įrengimą. 

Atidžiai sekame perdirbimo technologijų vystymąsi ir dalyvaujame keliuose projektuose, kuriuos vykdant darbinio pajėgumo ribą pasiekę elektrinių transporto priemonių (EV) akumuliatoriai pritaikomi kitai paskirčiai, pavyzdžiui, energijai kaupti saulės energijos sistemose. 

Gaminiai ir paslaugos

Elektriniai sunkvežimiai neišskiria išmetamųjų dujų, todėl jais galima pristatyti krovinius nulinės emisijos zonose. Be to, jie yra tylesni, o tai reiškia, kad gali dirbti miestuose naktimis, kai kitoms sunkiosioms transporto priemonėms to daryti neleidžiama. Dėl to elektriniai sunkvežimiai gali padidinti verslo efektyvumą. Sunkvežimiai gali būti kelyje, kai yra mažiau spūsčių, ir greičiau bei lengviau pristatyti krovinius. Jie taip pat pagerina našumą, nes jais galima nuvežti krovinius daugiau kartų tais laikotarpiais, kai eismas yra mažesnis, ir netgi privažiuoti arčiau galutinio pristatymo taško dėl tylaus veikimo.

Jau tiekiame vidutinio tonažo elektrinius sunkvežimius išvežiojimo ir atliekų surinkimo darbams. Tai „Volvo FL Electric“ ir „Volvo FE Electric“ Europoje bei „Volvo VNR Electric“ JAV. 2021 m. pradėsime parduoti didelio tonažo elektrinius sunkvežimius „Volvo FH“, „Volvo FM“ ir „Volvo FMX“, kurie bus naudojami regioninių gabenimų ir miesto statybų veiklai Europoje. 

Turime pažangius modeliavimo įrankius, pagrįstus mūsų patirtimi, įgyta kelerius metus naudojant elektrines transporto priemones komercinėje veikloje. Mūsų didelio tonažo sunkvežimių skaičius pagrįstas regioninio išvežiojimo ciklu su „Volvo FH“ 4x2 konfigūracijos vilkiku, kurio vidutinė bendroji sąstato masė yra 35 tonos. Mūsų didelio tonažo sunkvežimių bendroji sąstato masė gali būti iki 44 tonų. 

Kai pristatome sunkvežimį, kartu su klientu kruopščiai įvertiname maršrutą bei apskaičiuojame, kur reikės įkrauti, kad būtų įvykdyti reikalavimai transportui. „Volvo“ nuolat ieško naujų galimybių ir partnerysčių dėl transporto priemonių įkrovimo.

Manome, kad iš pradžių dauguma sunkvežimių bus įkraunami kliento bazėje per naktį. Elektrinėms transporto priemonėms populiarėjant, atsiras poreikis ir galimybė jas įkrauti daugelyje įvairių vietų, pavyzdžiui, krovimo aikštelėse, serviso centruose, sunkvežimių stotelėse ir kitose vietose, kur statomi sunkvežimiai.

Mūsų didelio tonažo sunkvežimius galima įkrauti kintamosios srovės įkrovikliu (pavyzdžiui, iš įkrovimo dėžės) iki 43 kW ir iš nuolatinės srovės sistemos (stacionarios įkrovimo stotelės), kurios galia 250 kW.

Naudojant kintamosios srovės įkroviklį, akumuliatoriai visiškai įkraunami maždaug per 9 valandas. Naudojant nuolatinės srovės įkroviklį, įkrovimo laikas sutrumpėja iki maždaug 2 valandų. Akumuliatorių galima įkrauti greičiau iki 80 %, lygiai taip pat, kaip ir išmanųjį telefoną, nes proceso pabaigoje įkrovimas sulėtėja, kad būtų apsaugoti akumuliatoriaus elementai.

Šiuo metu mūsų elektriniai sunkvežimiai įkrovus gali nuvažiuoti iki 300 km atstumą. Tačiau nuvažiuojamas atstumas labai priklauso nuo išorinių sąlygų, tokių kaip oras ir vėjo pasipriešinimas, taip pat sunkvežimio svorio ir vairuotojo vairavimo stiliaus. Nuvažiuojamą atstumą ir eksploatavimo laiką galima padidinti naudojant taupaus važiavimo režimus, išmokant vairuotoją ir atidžiai laikantis akumuliatorių įkrovimo bei valdymo instrukcijų. Atsižvelgiame į kiekvieno kliento aplinkybes ir sudarome galimus maršrutus bei įkrovimo strategijas. Klientai gali naudoti skaitmeninius įrankius ir stebėti bei planuoti sunkvežimio naudojimą, kad laikui bėgant galėtų pagerinti įkrovimo modelius. 

Greičiausias būdas yra įkrovimas iš nuolatinės srovės šaltinio iki 250 kW, kai įkrovimo laikas nuo visiškai iškrauto iki visiško įkrauto akumuliatoriaus yra maždaug 2 valandos.

Vairuotojas gali stebėti įkrovimo būseną sunkvežimio prietaisų skydelyje. Ją taip pat galima stebėti nuotoliniu būdu per „Volvo Connect“ portalą, kuriame galima matyti sunkvežimio vietą ir esamą įkrovimo būseną įvairiais rodiniais. „Volvo“ programėlė „MyTruck“ taip pat turi įkrovimo stebėjimo funkciją ir daugybę kitų naudingų funkcijų elektriniams sunkvežimiams. 

„Volvo Connect“ portale yra maršruto ir nuvažiuojamo atstumo planavimo funkcija, kuri leidžia klientams planuoti maršrutus ir juos persiųsti vairuotojui į sunkvežimio prietaisų skydelį. Tai leidžia lengvai apskaičiuoti nuvažiuojamą atstumą ir suteikia galimybę pristatyti krovinius daugiau kartų, atsižvelgiant į įkrovimo būseną. 

„Volvo“ elektrinių sunkvežimių serviso sutartis apima akumuliatorių stebėjimą, siekiant užtikrinti, kad jie išlaikytų talpą per visą eksploatavimo laiką. Sutartis taip pat garantuoja akumuliatoriaus veikimą, viršijantį dvejų metų jėgos agregato garantiją, kuri suteikiama įsigijus sunkvežimį.

„Volvo“ elektriniai sunkvežimiai atitinka tuos pačius aukštus saugos standartus, kaip ir kiti mūsų sunkvežimiai, ir siūlomi su tokiomis pačiomis saugos sistemomis kaip ir dyzeliniai modeliai. Be to, buvo pridėti specialūs elektrinių sunkvežimių avarijų scenarijai, siekiant patikrinti akumuliatoriaus montavimo ir kitų elektrinių komponentų atsparumą smūgiams. Be to, dėjome visas pastangas, kad sunkvežimio 600 voltų elektros sistema būtų saugi jį naudojant ir prižiūrint.

Paprastai naudotojai labai greitai susipažįsta su sunkvežimio valdymu ir nuvažiuojamu atstumu. Jei važiuojant sunkvežimiu akumuliatoriaus įkrova nukrenta iki nulio, yra tam tikras kiekis rezervinės energijos, kuri padės vairuotojui pasiekti saugią vietą.

Naudojame ličio jonų akumuliatorius. Iš pradžių didelio tonažo elektriniai sunkvežimiai bus siūlomi su 5 arba 6 akumuliatorių blokais. Kiekvieno akumuliatoriaus bloko energija yra 90 kWh, o tai reiškia 450 kWh arba 540 kWh bendrą energiją. Kiekvienas akumuliatorius sveria 505 kg. 

Akumuliatorių blokai yra surenkami mūsų pačių gamyklose, siekiant užtikrinti, kad jie yra aukščiausios kokybės, ir buvo visiškai išbandyti. Bendras eksploatavimo laikas gali skirtis ir priklausys nuo įvairių veiksnių, pvz., naudojimo, važiavimo ciklų, įkrovimo ir kt. „Volvo“ nuolat stebi akumuliatorius ir siūlo serviso sutartį, kuri garantuoja jų veikimą.

„Volvo“ tiria ir siūlo gamyklinio atnaujinimo, perdirbimo ir antrinio naudojimo sprendimus, kuriuos taikant akumuliatoriai gali būti naudojami įvairiems tikslams.

Techninės priežiūros intervalai yra maždaug tokie patys, bet techninė priežiūra skiriasi nuo tradicinio jėgos agregato. Atsarginių dalių sunaudojimas priklauso nuo transportavimo paskirties, regiono, kuriame sunkvežimis eksploatuojamas, ir daugelio kitų veiksnių. Sunkvežimiai palaiko telematikos paslaugas ir gali pranešti apie įvairių komponentų būklę, o tai reiškia, kad gali būti organizuojamas servisas ir techninė priežiūra, siekiant padidinti jų eksploatacinės parengties laiką.

Visi elektriniais sunkvežimiais prekiaujantys pardavėjai yra pasirengę prisiimti visą atsakomybę už sunkvežimių technines sistemas ir funkcijas. Daugelis serviso centrų turi daug elektrinių autobusų priežiūros patirties.

Elektrinių sunkvežimių našumo kreivė skiriasi nuo sunkvežimių su vidaus degimo varikliais. Pavyzdžiui, galia perduodama vos užkėlus koją ant akceleratoriaus pedalo. Tai, kad elektriniai sunkvežimiai turi mažiau pavarų, taip pat suteikia kitokią vairavimo patirtį.

Elektriniai sunkvežimiai mažiau vibruoja ir skleidžia mažiau triukšmo, todėl vairavimas yra patogus ir atpalaiduojantis.

Susisiekite su savo „Volvo“ atstovu ir užsiregistruokite.

Ekosistemą sudaro visa techninė įranga, paslaugos ir žmonės, pavyzdžiui, atsakingi už sunkvežimio funkcijų ir nuvažiuojamo atstumo stebėjimą, apsaugą ir užtikrinimą, kad klientai galėtų patikimai pristatyti krovinius. Tai apima tokias sritis kaip sunkvežimio įkrovimas, serviso planavimas ir nuotolinė diagnostika bei programinės įrangos paslaugas, skirtas optimizuoti maršrutus ir nuvažiuojamą atstumą.

Pirmuosius visiškai elektrinius sunkvežimius klientams pristatėme 2018 m., bet jau gerokai anksčiau pradėjome prekiauti hibridiniais sunkvežimiais, kurie varomi elektros ir kitų degalų deriniu. Kiti „Volvo Group“ padaliniai, ypač „Volvo Buses“, turi daug elektrinių transporto priemonių patirties.

Mūsų elektriniams sunkvežimiams naudojama ta pati platforma, kaip ir kitiems mūsų jėgos agregatams, ir jie atitinka tokius pačius aukštus kokybės standartus. Aukštos kvalifikacijos „Volvo“ darbuotojai padės klientams sukonfigūruoti sunkvežimius, kad jie atitiktų konkrečius reikalavimus, ir suteiks profesionalią pagalbą eksploatuojant sunkvežimį. Akumuliatoriai ir bendra sunkvežimių būklė yra nuolat stebimi, kad būtų galima laiku nustatyti bet kokias priemones, kurių reikės imtis per kitą apsilankymą dėl techninės priežiūros.

Efektyvūs įkrovimo sprendimai yra raktas siekiant kuo efektyviau naudoti elektrinį sunkvežimį. Padėsime savo klientams dalydamiesi žiniomis, patardami ir teikdami visapusiškus sprendimus. Daugiau informacijos apie įvairius pasiūlymus bus pateikta 2021 m.

Įkrovimas iš nuolatinės srovės šaltinio naudojant CCS2 iki 250 kW (600–750 V) ir įkrovimas iš kintamosios srovės šaltinio naudojant 2 tipą iki 43 kW.

Verslas

Dėl žemo CO2, dalelių išmetimo ir triukšmo lygio galima vežti krovinius nulinės emisijos zonose ir tuo paros laiku, kai sunkvežimiai su tradiciniais jėgos agregatais paprastai negali būti naudojami. Tai gali leisti pristatyti krovinius daugiau kartų ir greičiau per vieną pamainą. O dėl to, kad nėra išmetamųjų dujų, užtikrinamos geresnės vairuotojų darbo sąlygos ir mažesnis poveikis aplinkai. Be to, kroviniai gali būti pristatomi į pastatų vidų. Elektrinių sunkvežimių vairavimo patirtis taip pat yra pozityvesnė dėl mažesnės vibracijos ir spartesnio greitėjimo.

Visiškai elektriniai sunkvežimiai idealiai tinka gabenti krovinius miestuose ir aplink juos iš anksto nustatytais maršrutais, kurie apima grįžimą į kliento bazę darbo dienos pabaigoje įkrauti. 

Išvežiojimas, miestų statybos darbai ir atliekų surinkimas (dažnai miestų ir savivaldybių institucijoms) yra segmentų, kuriuose anksčiausiai pradėta naudoti elektrinius sunkvežimius, pavyzdžiai. Tačiau „Volvo“ didelio tonažo sunkvežimių talpa dabar taip pat suteikia galimybę gabenti krovinius tarp miestų.

Elektrifikacija naudojant elektrines transporto priemones su akumuliatoriais ir kuro elementais taps įmanoma vis daugiau segmentų. Šiuo metu pagrindinės išimtys yra tolimieji gabenimai (dėl įkrovimo infrastruktūros trūkumo) ir sunkių krovinių gabenimas medienos, statybos ir kasybos sektoriuose.

Iš pradžių į elektrinius sunkvežimius reikės investuoti daugiau nei į panašius dyzelinius modelius. Tačiau esame pereinamojoje fazėje nuo iškastinio kuro prie ilgalaikių tvaraus transporto sprendimų ir tikimasi, kad dėl pagerėjusios masto ekonomijos naujų technologijų kaina laikui bėgant mažės. 

Didelės pervežimo bendrovės pradeda ypač jausti transporto pirkėjų ir galutinių vartotojų spaudimą siūlyti tvarius transporto sprendimus. Vis daugiau bendrovių nori sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir prisidėti prie tvaresnės visuomenės. Bendrovėms, norinčioms gabenti krovinius į tokias vietas ir tokiu laiku, kurie neįmanomi naudojant iškastiniu kuru varomus sunkvežimius, atsiranda naujų verslo galimybių. Vis daugiau miestų įveda nulinės emisijos zonas, kuriose leidžiama važiuoti tik elektrinėms transporto priemonėms. Taip pat diskutuojama apie mokesčius, kurie padės pereiti prie neutralesnės CO2 atžvilgiu visuomenės.

Visi mūsų esami mokėjimo sprendimai bus prieinami elektrinėms transporto priemonėms: atsiskaitymas grynaisiais, lizingas ir nuoma. Jie bus pritaikyti pagal kiekvieno kliento poreikius. 

Vidutinio tonažo „Volvo FL“ ir „Volvo FE“ elektrinius sunkvežimius ir Šiaurės Amerikos rinkai skirtą „Volvo VNR“ jau galima užsisakyti. Daugiau informacijos teiraukitės savo „Volvo Trucks“ prekybos atstovo. Mūsų Europos rinkai skirti didelio tonažo elektriniai sunkvežimiai bus siūlomi nuo 2021 m. Jei norite pateikti užklausą apie šiuos gaminius, spustelėkite šią nuorodą.

Europos rinkai skirtų didelio tonažo sunkvežimių „Volvo FM“, „Volvo FMX“ ir „Volvo FH“ gamybos pradžia planuojama 2022 m. Vidutinio tonažo „Volvo FL“ ir „Volvo FE“ elektriniai sunkvežimiai bei Šiaurės Amerikos rinkai skirtas „Volvo VNR“ jau gaminami dideliais kiekiais. Daugiau informacijos teiraukitės „Volvo Trucks“ prekybos atstovo. 

Atsipirkimo laikas labai priklauso nuo segmento ir rinkos. Elektriniai sunkvežimiai taip pat gali atverti naujų verslo galimybių. Jų ekonominis atsipirkimas laikui bėgant didės dėl masto ekonomijos ir įvairių segmentų brandos. Pavyzdžiui, dėl paskatų ir teisės aktų elektrinių sunkvežimių naudojimas išvežiojimo miestuose ir atliekų surinkimo darbams tampa daug patrauklesnis. Mažos kintamos sąnaudos padidins pelningumą, kuo daugiau bus naudojamas sunkvežimis. Kai didelės pradinės investicijos atsipirks, mažos kintamos elektrinių sunkvežimių sąnaudos turės teigiamos įtakos pelningumui.

Pelningumas labai priklauso nuo transporto darbų rūšies. Elektrinių sunkvežimių pradinė kaina yra didesnė, bet jie taip pat suteikia naujų galimybių pervežimo bendrovėms padidinti našumą ir atveria naujų verslo sričių. Pavyzdžiui, juos galima naudoti ne piko metu, o tai leidžia tenkinti miestų valdžios bei kitų klientų poreikius efektyviau už konkurentus. Mažos kintamos sąnaudos padidins pelningumą, kuo daugiau bus naudojamas sunkvežimis. Kai didelės pradinės investicijos atsipirks, elektrinių sunkvežimių kintamos sąnaudos yra mažos ir tai turės teigiamos įtakos pelningumui.

Norėdami sužinoti daugiau apie galimybes, susisiekite su vietiniu energijos tiekėju.

Idealiu atveju elektriniai sunkvežimiai turėtų būti įkraunami per naktį kliento bazėje, kad energijos sąnaudos būtų kuo mažesnės. Be to, turėtumėte kruopščiai planuoti maršrutus, kad kuo geriau išnaudotumėte turimą energijos pajėgumą. Be to, reikia atsižvelgti į tuos pačius dalykus kaip ir naudojant kitų tipų sunkvežimius. Turėtumėte įsitikinti, kad transporto priemonė sukonfigūruota konkrečiam darbui, taip pat važiuoti ekonomiškai ir sudaryti techninės priežiūros planą, kad užtikrintumėte geriausią įmanomą našumą ir prieinamumą.

Vidutinio tonažo „Volvo FL“ ir „Volvo FE“ elektrinius sunkvežimius ir Šiaurės Amerikos rinkai skirtą „Volvo VNR“ jau galima užsisakyti. Daugiau informacijos teiraukitės savo „Volvo Trucks“ prekybos atstovo. Mūsų Europos rinkai skirti didelio tonažo elektriniai sunkvežimiai bus siūlomi nuo 2021 m. Jei norite pateikti užklausą apie šiuos gaminius, spustelėkite šią nuorodą.

Daugelis ES šalių siūlo tam tikras paskatas, skatinančias naudoti ekologiškesnes technologijas, pavyzdžiui, elektrinius sunkvežimius. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo „Volvo Trucks“ prekybos atstovu. 

Energijos kainos įvairiose šalyse labai skiriasi. Paprastai pigiau yra įkrauti sunkvežimį per naktį kliento bazėje. Norėdami rasti geriausią sprendimą tiek finansiniu, tiek aplinkosaugos požiūriu, kreipkitės į vietinį energijos tiekėją.

Tikėtina, kad BEV – elektrinės transporto priemonės su akumuliatoriais – ateityje sudarys didelę miestų ir regioninių gabenimų transporto dalį dėl jų finansinių ir aplinkosauginių pranašumų. Galima drąsiai teigti, kad elektromobilumas įsitvirtins. Ši technologija puikiai pasiteisino autobusuose, automobiliuose ir kitose mašinose. Transporto pramonėje plačiai paplitusi nuomonė, kad elektriniai sunkvežimiai su akumuliatoriais ir vandeniliu varomi elektriniai sunkvežimiai, skirti pervežimams tolimesniais atstumais, vaidins labai svarbų vaidmenį atsisakant iškastinių medžiagų.

Taip, mes ir toliau siūlysime įvairių jėgos agregatų gamą ir pateiksime tinkamiausią sprendimą kiekvienam klientui kiekvienoje geografinėje vietovėje. Tieksime vis labiau degalus taupančius sunkvežimius su vidaus degimo varikliais, dujomis varomus sunkvežimius, visiškai elektrinius sunkvežimius bei sunkvežimius su kuro elementais. 

Savo elektrinius sunkvežimius siūlome su Auksine serviso sutartimi, o tai reiškia, kad priežiūros išlaidos bus įtrauktos į bendras eksploatavimo sąnaudas. Užtikrinsime, kad bendros eksploatavimo sąnaudos būtų konkurencingos.

Tai priklauso nuo taikymo srities ir transporto priemonės specifikacijų. Akumuliatoriai prideda papildomo svorio ir, siekiant tai kompensuoti, ES leidžiama iki 1 tonos didesnė bendroji sąstato masė. Sprendimas ir įgyvendinimas priklauso nuo kiekvienos vietovės.

Apskritai, norint palyginti, būtina atsižvelgti į bendras eksploatavimo sąnaudas. Elektriniai sunkvežimiai dažnai taip pat suteikia naujų verslo galimybių, nes jais galima gabenti krovinius į tokias vietas ir tokiu laiku, kurie neįmanomi naudojant iškastiniu kuru varomus sunkvežimius. Vis daugiau miestų įveda nulinės emisijos zonas, kuriose leidžiama važiuoti tik elektrinėms transporto priemonėms. Perėjimas prie elektrinių sunkvežimių transporto bendrovei reiškia didesnes pradines investicijas, o paskui gerokai mažesnes eksploatavimo sąnaudas. Sprendimo tinkamumas turi būti analizuojamas kartu su vietiniais klientais. Taip pat manome, kad pradinės investicijos pradės mažėti, nes laikui bėgant didės apimtys ir mažės akumuliatorių kaina. 

„Volvo FL Electric“ ir „Volvo FE Electric“ gamybą Europoje pradėjome 2019 m., o „Volvo VNR“ pardavimą Šiaurės Amerikoje – 2020 m. pabaigoje. Europos rinkai skirtų didelio tonažo modelių pardavimas prasidės 2021 m., o masinė gamyba – 2022 m. 

Susipažinkite su mūsų siūlomais elektriniais sunkvežimiais

Norite sužinoti daugiau apie perėjimą prie elektrinių transporto priemonių?

Turite daugiau klausimų?

Vietinis „Volvo Trucks“ prekybos atstovas gali į jį atsakyti. Užsukite pas juos, paskambinkite arba pasikvieskite juos pas save.