Trucks

Pagrindiniai automatizavimo komponentai

Automatizavimas greitai atveria duris naujiems ir itin pažangiems transporto sprendimams, kurie visai neseniai buvo tiesiog neįmanomi. Vis dėlto didžioji dalis technologijų, padedančių realizuoti tas idėjas, jau yra realios.
Automatinis šiukšliavežis
Tokios pagrindinės priemonės, pvz., „Volvo“ dinaminio vairavimo sistema, įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema ir „I-Shift“, atveria kelią pažangiems transporto sprendimams, pvz., automatiniam šiukšliavežiui.

Nuo kasybos ir atliekų tvarkymo Švedijoje iki cukranendrių derliaus ėmimo Brazilijoje – „Volvo Trucks“ tyrinėja skirtingas automatizavimo sukurtas galimybes. Kiekvienai koncepcijai sukurtas automatizavimas, ar tai būtų autonominis šiukšliavežis, ar sunkvežimių kolona, didele dalimi įmanomas dėl šių funkcijų: „Volvo“ dinaminio vairavimo sistemos, įspėjimo apie susidūrimą sistemos su avarinio stabdymo sistemos, adaptyviosios pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistemos, „I-Shift“ ir jutiklių. Kai kurios iš šių funkcijų šiandien yra standartinė įranga naujuose „Volvo Trucks“ modeliuose. Nors jos nebuvo sukurtos galvojant apie automatizavimą, tačiau kiekviena jų suteikia galimybių, kurios paverčia automatizavimą įmanomu. Be šių funkcijų, viskas, ko reikia, yra jutikliai (pvz., radaras, lidaras, vaizdo kamera ir antena) ir nauja programinė įranga – tada visapusiškas automatizavimo sprendimas tampa įmanomas.

1. Valdymo blokas
Programinė įranga yra svarbiausias elementas, užtikrinantis visų komponentų tarpusavio sąveiką. Visa iš įvairių sunkvežimio jutiklių ir antenos gauta informacija renkama valdymo bloke, kuriame ji apdorojama ir analizuojama. Iš čia komandos perduodamos įvairiems sunkvežimio automatizuotiems komponentams.

2. Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) palaiko nustatytą greitį, kuris automatiškai koreguojamas pagal priešais važiuojančias transporto priemones. Jos veikimą užtikrina radaras, stebintis eismą prieš sunkvežimį. Ši sistema tai pat naudojama važiuojant kolona, siekiant užtikrinti, kad kiekviena transporto priemonė palaikytų tinkamą greitį ir važiuotų saugiu atstumu nuo sunkvežimio priešais.

3. Antena
Transporto priemonių tarpusavio ryšiui (naudojamam važiuojant kolona), transporto priemonės bei infrastruktūros tarpusavio ryšiui, taip pat vietos nustatymui pagal GPS (naudojama autonominiame sunkvežimyje cukranendrių derliui nuimti) užtikrinti reikia informaciją priimančios ir perduodančios antenos.

4. Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija įspės vairuotoją apie galimą susidūrimą su priekyje esančiomis transporto priemonėmis ir automatiškai stabdys, jei susidūrimas neišvengiamas. Vaizdo kamera ir radaras naudojami priešais esantiems objektams nustatyti ir greičiui bei atstumui matuoti. Tokia pati sistema naudojama „Volvo Trucks“ automatizuotose transporto priemonėse ir yra skirta išvengti susidūrimo.

5. Jutikliai
Bet kurioje automatizuotoje transporto priemonėje reikia jutiklių, kad būtų galima stebėti sunkvežimio aplinką ir matyti stovinčius bei judančius objektus. Jutiklių skaičių ir jų vietą lemia sunkvežimio naudojimo sritis, tačiau visais atvejais jų paskirtis – pateikti duomenis pagrindiniam procesoriui, kad būtų galima geriau suprasti su transporto priemone susijusią situaciją.

6. „Volvo“ dinaminio vairavimo sistema
Pagrindinė „Volvo“ dinaminio vairavimo sistemos paskirtis – iki minimumo sumažinti sunkvežimiui vairuoti reikalingas fizines vairuotojo pastangas. Tai užtikrina elektros variklis, sumontuotas prie vairo mechanizmo. Ta pati VDS technologija taip pat naudojama autonominių sunkvežimių vairavimui automatizuoti.

7. „I-Shift“
„Volvo Trucks“ moderni automatizuota pavarų dėžė užtikrina, kad sunkvežimis visada važiuos parinkus optimalią pavarą. Įvertinusi svarbius veiksnius, pvz., transporto priemonės greitį ir kelio nuolydį, ji greitai apskaičiuoja ir parenka geriausiai efektyvų važiavimą užtikrinančią pavarą. Automatizuotose transporto priemonėse „I-Shift“ ir toliau atlieka šią labai svarbią funkciją.