Trucks

Lengviau pasirinkti degalus taupantį sprendimą

2019 m. įsigalios naujieji Europos Sąjungos teisės aktai dėl degalų sąnaudų ir CO2 emisijos. Tai padidins skaidrumą ir atskaitomybę, o transporto sprendimai padės sutaupyti daugiau degalų.
Larsas Mårtenssonas
„Volvo Trucks“ aplinkos ir inovacijų direktorius Larsas Mårtenssonas mano, kad naujieji ES teisės aktai atitinka „Volvo Trucks“ požiūrį į klimatą.

Naujieji ES teisės aktai – kas tai?
„Nuo 2019 m. būtina deklaruoti Europoje parduodamų sunkiasvorių sunkvežimių degalų sąnaudas ir CO2 emisiją. Tos vertės bus nustatytos modeliavimo priemone apskaičiavus tikėtinas degalų sąnaudas ir CO2 emisiją, remiantis atskirais visų tiesiogiai susijusių komponentų matavimais.“

Kam reikia šių teisės aktų?
„Maždaug penki procentai CO2 emisijos Europoje susidaro iš sunkiasvorių sunkvežimių. Ją reikia sumažinti, norint ES įgyvendinti jos klimato tikslą – iki 2030 m. 30 proc. sumažinti šiltnamio dujų emisiją iš transporto priemonių (palyginti su 2005 m. lygiu).“

Kodėl reikia naudoti skaičiavimo priemonę, o ne pramonėje plačiai naudojamą standartą, tokį kaip „Euro 6“?
„Paprastai sunkiasvoriai sunkvežimiai konstruojami pagal konkrečius klientų reikalavimus, todėl būna įvairių konfigūracijų. Visi šie veiksniai daro poveikį degalų sąnaudoms, dėl jų neįmanoma įvertinti kiekvienos transporto priemonės. Tačiau modeliavimo priemonė ir matavimai leidžia apskaičiuoti konkrečią kiekvienos individualios sunkvežimio konfigūracijos CO2 emisiją ir degalų sąnaudas. Kadangi visi duomenys bus skaičiuojami ir deklaruojami vykdant sertifikuotą procedūrą, bus užtikrintas nuoseklumas.“

Taigi, atsižvelgdami į deklaruotas vertes, sunkvežimių savininkai galės lengviau pasirinkti degalus taupantį sprendimą savo verslui.

Kokį poveikį šie teisės aktai turės sunkvežimių savininkams?
„Deklaruotos vertės užtikrins didesnį skaidrumą ir leis lengviau palyginti įvairių sunkvežimių gamintojų pateiktus pasiūlymus. Be to, transporto operatoriai galės geriau suprasti, kaip skirtingi veiksniai, pvz., aerodinamika ir pasipriešinimas riedėjimui, daro poveikį degalų sąnaudoms ir anglies dvideginio emisijai. Daugiau dėmesio bus skiriama klimatui. Taigi, atsižvelgdami į deklaruotas vertes, sunkvežimių savininkai galės lengviau pasirinkti degalus taupantį sprendimą savo verslui.“

Koks deklaracijų patikimumas?
„CO2 ir degalų sąnaudų deklaracija sudaroma naudojant standartizuotą kompiuterinį modeliavimą ir atsižvelgiant į vidutines vairavimo Europoje sąlygas. Tačiau atliekant skaičiavimus neatsižvelgiama į vairuotojo įgūdžius, specifines važiavimo sąlygas ar technologinių inovacijų poveikį, pvz., tam tikro gamintojo unikalius degalų taupymo sprendimus. Todėl tai turi būti naudojama kaip pagalbinė priemonė santykiniams transporto priemonių skirtumams palyginti, o „Volvo Trucks“ ir toliau teiks rekomendacijas klientams, kaip pasirinkti geriausią sprendimą.“               

Kokia „Volvo Trucks“ nuostata dėl naujų teisės aktų?
„Palankiai sutinkame naujuosius teisės aktus! Šiaip ar taip, jie atitinka mūsų aplinkos apsaugos ir dėmesio klimatui iniciatyvą. Mūsų manymu, galimybė pateikti sunkvežimių pirkėjams informaciją apie degalų sąnaudas, apskaičiuotas pagal bendrus metodus, yra naudinga. Ji padės mūsų klientams pasirinkti mažesne CO2 emisija ir degalų sąnaudomis pasižyminčią transporto priemonę.“

Faktai

Europos Sąjungos strategiją dėl anglies dvideginio emisijos mažinimo sudaro trys etapai.

Deklaracija: Pirmasis etapas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d., tada visi sunkvežimių gamintojai turės deklaruoti naujai pagamintų sunkvežimių CO2 emisiją ir degalų sąnaudas.

Stebėsena ir ataskaitos. Antruoju siūlomu etapu iš sunkvežimių gamintojų bus reikalaujama pateikti deklaruojamų verčių ataskaitas ES, kuri jas paskelbs viešose ataskaitose. Jei šis etapas bus patvirtintas, jis įsigalios 2020 m. vasario 28 d.

Apribojimai. Numatytas trečiasis etapas – CO2 ribinių verčių nustatymas. Galutinį tų apribojimų reglamento projektą tikimasi parengti iki 2019 m. rugsėjo.