Trucks

Įspėjimo dėl atstumo funkcija iš esmės pagerino aktyviąją saugą

| 1 min. skaitinys | 1 min. skaitinys
Įspėjimo dėl atstumo funkcija papildė naujausios kartos „Volvo Trucks“ pagalbinę vairuotojų įspėjimo apie susidūrimą sistemą su avarinio stabdymo funkcija, todėl dabar aktyvioji sauga veikia geriau nei anksčiau.

Įspėjimo dėl atstumo funkcija padeda vairuotojui išlaikyti saugų atstumą eisme, kad sunkvežimis neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę. Šiandien maždaug 20 proc. visų rimtų eismo įvykių, į kuriuos patenka sunkvežimiai, sudaro būtent tokios avarijos.

Naudojant įspėjimo dėl atstumo funkciją, vairuotojams lengviau išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ar sunkvežimio, nes atstumui mažėjant, ši funkcija iškart įspėja vairuotoją. Jei pasirinktas laiko tarpas tarp transporto priemonių (1,5–3,5 sek.) sumažėja, ant priekinio stiklo priešais vairuotoją užsidega raudona lemputė. Vairuotojui dėl kokių nors priežasčių greičio nesulėtinus, suaktyvinama visa sistema – pirmiausia įspėjimas apie susidūrimą su palaipsniui garsėjančiu signalu ir ryškėjančia lemputės šviesa, paskui avarinio stabdymo funkcija.

Įspėjimo dėl atstumo funkcija skirta naudoti važiuojant viešaisiais keliais, ji suaktyvinama viršijus 60 km/h greitį, jei nenaudojama adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema. Kaip ir naudojant kitas įspėjimo apie susidūrimą sistemos funkcijas, taip ir suaktyvinus įspėjimo dėl atstumo funkciją, objektas identifikuojamas ir atstumas iki jo apskaičiuojamas naudojant vaizdo kameras bei radarą.