Trucks

Tatu Ljokkoi
2022-10-06
4 min
Degalų taupymas Vairuotojo pasaulis
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Kaip paskatinti sunkvežimių vairuotojus taupyti degalus?

Sunkvežimių vairuotojai atlieka svarbų vaidmenį didinant bet kurios bendrovės degalų taupymą, bet kaip geriausia juos nuolat motyvuoti ir įkvėpti?
 

Skirtingos įmonės skatindamos vairuotojus važiuoti ekonomiškiau taiko įvairius metodus ir tinkamų priemonių paieška labai priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos ir užduočių. „Volvo Trucks“ vairuotojų mokymo programos vadovas Tatu Ljokkoi susidūrė su daugybe sėkmingų ir nesėkmingų vairuotojų motyvavimo iniciatyvų. Iš savo patirties jis žino, kad visoms sėkmingai veikiančioms bendrovėms būdingi tam tikri bendri bruožai: stiprus kolektyviškumo jausmas, holistinis požiūris į degalų taupymą ir ilgalaikis įsipareigojimas.


Kodėl norint taupyti degalus reikia visos komandos pastangų?

Sunkvežimių vairuotojai daugiausia dirba vieni ir kiekvieno vairuotojo technika turi įtakos tik paties vairuotojo degalų sąnaudoms. Tačiau tai nereiškia, kad už degalų taupymą atsakingas tik vairuotojas. Iš tiesų, Tatu Ljokkoi mano, kad labai svarbus stiprus kolektyviškumo jausmas.


„Visi bendrovės darbuotojai, įskaitant vadovybę, turi būti vieningi“, – sako jis. „Negalima paprasčiausiai primesti atsakomybės už degalų taupymą vairuotojų instruktoriams – vadovai turėtų aktyviai dalyvauti visose vairuotojų mokymo programose, kad visų nuomonė būtų suderinta ir visi dalyvautų komandos veikloje. Būtent vadovai turi aktyviai prižiūrėti ir stebėti pažangą, prireikus padrąsindami ir pripažindami darbuotojų rezultatus.“


Kitas veiksmingas būdas stiprinti kolektyviškumą – įtraukti vairuotojus į degalų taupymo tikslų ir metodų nustatymo procesą. Taip jiems galima suteikti daugiau galimybių prisiimti atsakomybę už savo tobulėjimą ir pasijusti komandos dalimi.


Atlygiai ir paskatos: ar jie veiksmingi?

Atlygių ir paskatų teikimas (nesvarbu, ar pinigais, ar kaip kitokių prizų) gali būti veiksmingas būdas motyvuoti vairuotojus, tačiau reikia gerai apgalvoti, kaip tokią sistemą sukurti ir įgyvendinti. Viena dažnai taikoma strategija yra skatinti atskirų vairuotojų konkurenciją ir tiesiog apdovanoti tuos, kurių degalų sąnaudos mažiausios, tačiau tai gali turėti nenumatytų pasekmių.


„Kyla rizika, kad tokia atlygio sistema motyvuos tik tuos vairuotojus, kurie jau ir taip vairuoja taupiai, nes tik jie turi geras galimybes laimėti“, – aiškina Tatu. „Tuo tarpu mažiau įgudę vairuotojai, turintys daugiausia potencialo taupyti degalus, bus prasčiau motyvuojami, nes nesupras to naudos, tad tikrai neišnaudosime šios galimybės.“


Be to, nustačius bendrą tikslą visai bendrovei arba sunkvežimių parkui, o atlygius paskirstant vienodai, bus lengviau kurti kolektyviškumo jausmą, o vairuotojai bus skatinami dirbti kartu ir padėti vieni kitiems.


Tinkamų priemonių, procesų ir tikslų nustatymas

Siekiant nuolat motyvuoti vairuotojus, degalų sąnaudų stebėjimo ir priežiūros procesai turi būti nuoseklūs bei skaidrūs ir turi būti įmanoma juos palyginti skirtingais laikotarpiais. Kadangi vairuotojų turima patirtis skirtingo lygio ir jie gali vežti skirtingus krovinius bei važiuoti nevienodais maršrutais, vairuotojų lyginimas tarpusavyje ne visada teisingas ar tikslus. Vietoj to, geriausia sutelkti dėmesį į jų pačių veiklos rezultatų stebėjimą laikui bėgant ir nustatyti kiekvieno jų tobulintinas sritis.


Vienas tinkamas būdas tai padaryti yra naudoti pritaikytą parko valdymo sistemą. Taip galima gauti informacijos apie įvairius parametrus, pvz., variklio ir pavarų naudojimą, greičio pritaikymą, numatymą ir stabdymą. Taip patys vairuotojai gali analizuoti savo vairavimą ir sužinoti, ką būtų galima patobulinti. Tada rezultatus būtų galima peržiūrėti kas mėnesį vykdant pažangos stebėjimo procedūras. Taip pat taupesniam vairavimui skatinti vis dažniau pasitelkiamos jungiamumo technologijos ir duomenų analizė.  


Kodėl degalų taupymas yra nuolatinis procesas, o ne galutinis tikslas?

Vairuotojų mokymas yra svarbi priemonė, padedanti vairuotojams taupyti degalus, tačiau pernelyg dažnai ji traktuojama kaip vienkartinis greitas sprendimas. „Kai kurie tikisi, kad užbaigus vieną mokymo kursą per naktį viskas pasikeis, bet taip tikrai nebūna“, – sako Tatu.


„Svarbiausias vairuotojų mokymo tikslas yra pokyčių valdymas ir naujos bendrovės kultūros diegimas. Tai nėra kartą per metus vykdoma veikla, o veikiau į kasdienę veiklą įtraukiamas procesas. Kai pradedate jį traktuoti būtent taip, vairuotojams lengviau išlikti susikaupusiems ir turėti motyvacijos tobulėti.“


Trumpai tariant, jei primesite visą atsakomybę už degalų taupymą atskiriems vairuotojams, rezultatai bus prieštaringi. Tačiau jei norite tvariai sutaupyti daug degalų visame sunkvežimių parke, turėtumėte:

  • suburti visus darbuotojus į komandą, kuri turėtų bendrą tikslą ir susitartų dėl strategijos, kaip šį tikslą pasiekti;
  • užtikrinti, kad dalyvautų visi darbuotojai, įskaitant vadovybę;
  • įgyvendinti skatinimo programą, kurią vykdant pripažinimo susilaukia ir apdovanojama visa komanda, o ne vien atskiri vairuotojai;
  • nustatyti aiškius ir nuoseklius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;
  • būtinai reguliariai stebėti pažangą ir ieškoti tobulintinų sričių;
  • atminti, kad taupus vairavimas yra nuolatinis procesas, o ne trumpalaikis sprendimas.


Jei norite gauti išsamesnės informacijos, skaitykite daugiau apie vairuotojų mokymo pranašumus arba tai, kaip sunkvežimių parko valdymo sistemos gali padėti taupyti degalus.

Taip pat galite paskaityti daugiau apie tai, kaip technologijos padeda vairuoti taupiau ir kaip tai paveikia degalų sąnaudas, eksploatacinę parengtį bei saugumą.