Trucks

Anna Wrige Berling
2022-05-18
4.5 min
Saugumas
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Ką turite žinoti apie sunkvežimiams taikomus atnaujintus ES saugumo reglamentus

Nuo 2024 m. liepos mėn.* visi ES parduodami nauji sunkvežimiai turės atitikti atnaujintus Bendruosius saugumo reglamentus (BSR). Pagal reglamentus reikalaujama įvairių privalomųjų pažangių saugumo funkcijų. Kokios jos ir kaip jos paveiks jūsų transporto verslą?
 

2019 m. BSR buvo atnaujinti atsižvelgiant į naujas automobilių saugumo naujoves, kurios gali padėti sumažinti dėl žmogaus klaidos kylančių avarijų riziką. Dėl šio atnaujinimo nuo 2024 m. liepos mėn. naujuose sunkvežimiuose bus privaloma diegti įvairias vairuotojams padedančias aktyviosios saugos sistemas.
 

Tuo siekiama ES padėti įgyvendinti jos ilgalaikį nulinės vizijos tikslą – iki 2050 m. Europos keliuose sumažinti avarijose žuvusių arba rimtai sužalotų žmonių skaičių iki nulio.
 

Aktyviosios saugos funkcijos daugiausia skirtos vairuotojų dėmesingumui ir budrumui užtikrinti. Kai kurios iš jų jau šiandien tam tikra forma įdiegtos daugelyje sunkvežimių.
 

Kokie yra sunkiesiems sunkvežimiams taikomi Bendrieji saugumo reglamentai?

Reikalaujama įdiegti iš viso 11 aktyviosios sagos funkcijų. Aštuonios iš jų naujuose sunkvežimiuose taps privalomos nuo 2024 m. liepos mėn., o likusios trys – nuo 2026 ir 2029 m. Šios funkcijos išvardytos toliau.


1. Avarinio stabdymo signalas
: mirksintis stabdžių (ar panašus) žibintas, skirtas kitiems už sunkvežimio esantiems eismo dalyviams parodyti, kad sunkvežimis sparčiai lėtėja arba smarkiai stabdo. 

2. Atbulinės eigos informacija
: technologijos (pvz., vaizdo kamera ar jutikliai), kurios vairuotojui suteikia galimybę matyti už sunkvežimio esančius objektus ir žmones.

3. Padangų oro slėgio stebėjimo sistema:
sistema, kuri stebi padangų oro slėgį ir vairuotojui realiuoju laiku praneša apie padangų oro slėgio sumažėjimą.

4. Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema:
sistema, kuri aktyviai stebi greitį ir, jei leistinas greitis viršijamas, vairuotoją įspėja bei paragina važiuoti lėčiau.

5. Aklosios zonos informacinė sistema:
sistema, kuri vairuotoją įspėja apie greta važiuojančius arba priekyje eismo juostą kertančius dviratininkus.

6. Judėjimo pradžios informacinė sistema:
sistema, kuri vairuotoją įspėja apie transporto priemonės priekyje esančius pažeidžiamus eismo dalyvius prieš pradedant judėti arba važiuojant mažu greičiu.

7. Antialkoholinio variklio užrakto sąsaja
: po taisyklės pakeitimo transporto priemonėse reikalaujama sumontuoti standartinę antialkoholinio variklio užrakto (alkoholio matuoklio) sąsają.

8. Vairuotojo mieguistumo ir dėmesio aptikimas:
vairuotojo budrumui įvertinti skirtos saugos sistemos, kurios, pavyzdžiui, stebi vairavimo trukmę ir vairuotoją prireikus įspėja, kad reikia daryti pertrauką.

9. Dėmesio atitraukimo atpažinimas ir išvengimas
: saugumo įspėjimo sistema, galinti atpažinti dėmesio, kurį vairuotojas skiria situacijai, lygį, ir prireikus vairuotoją įspėti. Numatyta įdiegti tolesniame 2026 m. etape.

10. Geresnis tiesioginis matomumas iš vairuotojo vietos:
konkretūs reikalavimai, kuriais siekiama pagerinti tiesioginį matomumą (tai, ką vairuotojas gali tiesiogiai matyti pro transporto priemonės langus) ir pašalinti akląsias zonas. Naujųjų standartų paskirtis – vairuotojams padėti greičiau ir lengviau pastebėti dviratininkus ir pėsčiuosius. Numatyta įdiegti tolesniame etape 2029 m.

11. Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis:
juodoji dėžė – avarijos duomenų savirašis. Numatyta pristatyti tolesniame etape 2029 m.

 

Kodėl Bendrieji saugumo reglamentai yra svarbūs?

Jie išgelbės žmonių gyvybes. ES apskaičiavo, kad naujieji reglamentai iki 2038 m. padės išvengti mažiausiai 25 000 žūčių keliuose.


Vienas iš pagrindinių tikslų – sumažinti sunkvežimių avarijų, į kurias patenka pažeidžiami eismo dalyviai, skaičių, o trimis iš sunkvežimiams siūlomų funkcijų (judėjimo pradžios ir aklosios zonos informacinėmis sistemomis bei naujuoju tiesioginio matomumo standartu) juos siekiama apsaugoti.


Tiesioginio matomumo standartai (pirmiau pateiktas 10 punktas), kurie bus pradėti laipsniškai taikyti nuo 2025 m., apima konkrečius reikalavimus dėl vairuotojų iš kabinos matomo ploto padidinimo. Įrodyta, kad dėl geresnio matomumo iš kabinos sumažėja avarijų skaičius ir pagreitėja vairuotojų reakcija. Rengiant naująjį tiesioginio matomumo standartą buvo tiesiogiai remiamasi panašia sistema Londone, pagal kurią sunkvežimiai vertinami atsižvelgiant į tiesioginį matomumą iš kabinos. Į šį miestą gali įvažiuoti tik sunkvežimiai, kurie atitinka nustatytą standartą.

 

Vairuotojo ir sunkvežimio saugumas ateityje

BSR siejami su platesnio masto pastangomis: padaryti eismą saugesnį, įskaitant geresnius augančių miestų rizikos žemėlapius ir atnaujintas kelių infrastruktūros taisykles, ypač skirtus pažeidžiamiausiems eismo dalyviams – pėstiesiems ir dviratininkams.

 

Tikėtina, kad per ateinančius metus panašios saugumo taisyklės bus pradėtos taikyti ir kitose šalyse. Naujuosius BSR jau pasirengusios taikyti kelios šalys už ES ribų: Norvegija, Šveicarija, Turkija, JK ir Izraelis.
 

„Ateityje galime tikėtis daugiau sunkvežimių vairuotojams padedančių aktyviosios saugos technologijų, taip pat saugesnės miestų kelių infrastruktūros. Kai kalbama apie saugumą tolesnėje ateityje, sunkvežimiai taps išmanesni ir turės daugiau aktyviosios saugos funkcijų, kurios imsis veiksmų, o ne tik informuos. Tačiau aišku, kad išliks poreikis jas derinti su gerai išmokytu vairuotoju. Aktyviosios saugos sistemos, kurios padeda vairuotojui ir sumažina žmogaus klaidos pasekmes, yra būtinos, bet svarbiausia sunkvežimio saugumo sistema vis dar yra jo vairuotojas“, – sako „Volvo Trucks“ eismo ir gaminių saugumo skyriaus direktorė Anna Wrige Berling.
 

*Naujų tipų sunkvežimiams nuo 2022 m. liepos mėn., o naujai registruojamiems sunkvežimiams – nuo 2024 m. liepos mėn.

Čia rasite daugiau informacijos apie atnaujintus ES bendruosius saugumo reglamentus