Trucks

Penki avarijų, į kurias patenka sunkvežimiai ir pažeidžiami eismo dalyviai, rizikos sumažinimo būdai

Anna Wrige Berling Anna Theander
2022-06-02
4 min
Saugumas
Authors
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks
Anna Theander
Leader of Volvo Trucks Accident Research Team

Visame pasaulyje kasmet žūsta apie 1,35 milijono eismo dalyvių. Daugiau nei pusė jų yra pažeidžiami eismo dalyviai (pėstieji, dviratininkai, mopedų ir motociklų vairuotojai). Tikėtina, kad tokio tipo avarijai įvykus su sunkiasvoriu sunkvežimiu, pasekmės bus labai rimtos. Nors šių avarijų priežastys sudėtingos ir įvairios, sunkvežimio vairuotojo veiksmai eismo aplinkoje gali padėti išgelbėti žmonių gyvybes.
 

Pėstieji, dviratininkai, mopedų ir motociklų vairuotojai ES sudaro beveik trečdalį* žuvusiųjų sunkiasvorių sunkvežimių avarijose. Eismo nelaimės, į kurias patenka pažeidžiami eismo dalyviai (PED) ir sunkiasvoriai sunkvežimiai, yra jaudinanti ir sudėtinga spręstina problema.


„Perpratus, kaip ir kodėl tokios eismo nelaimės įvyksta, galima nustatyti eismo saugumo didinimo galimybes ir sumažinti sužalojimų skaičių“, – sako „Volvo Trucks“ avarijų tyrimų grupės vadovė Anna Theander.


„Volvo“ saugumo tyrimai rodo, kad norint sumažinti avarijų skaičių, būtina tobulinti sunkvežimių aktyviosios saugos sistemas, gerinti kelių infrastruktūrą ir ugdyti pažeidžiamų eismo dalyvių suvokimą apie gresiančius pavojus. Tai yra kelios iš svarbiausių užduočių.


Taip pat visiems eismo dalyviams svarbus yra žmogiškasis veiksnys. Tokio tipo eismo įvykių rizikai daug įtakos gali turėti vairuotojo sugebėjimas numatyti su pažeidžiamais eismo dalyviais susijusias situacijas, ypač judriose miesto zonose, ir į jas reaguoti.


„Svarbiausia sunkvežimio saugumo sistema vis dar yra jo vairuotojas. Gerai išmokytas ir dėmesingas vairuotojas, kuris supranta kylančius pavojus, daug ką keičia“, – sako „Volvo Trucks“ eismo ir gaminių saugos direktorė Anna Wrige Berling.


Toliau išvardyti keli praktiniai būdai, kaip vairuotojai gali padėti sumažinti tokio tipo eismo nelaimių pavojų.   

 

Penki patarimai, kaip sumažinti susidūrimo su pėsčiaisiais, dviratininkais ir mopedais pavojų.

1. Visada darykite prielaidą, kad pažeidžiami eismo dalyviai nežino, kur yra sunkvežimio aklosios zonos

Sunkvežimių saugumo tyrimai su pažeidžiamais eismo dalyviais parodė, kad pėstieji, dviratininkai ir mopedų vairuotojai tiesiog nežino, su kokiais sunkumais susiduria vairuotojai, judriuose miestuose bandydami pamatyti tai, kas yra šalia sunkvežimio. Be to, dauguma pažeidžiamų eismo dalyvių nežino, kokia trajektorija sunkvežimis su ilgesne priekaba įveiks posūkį eismo aplinkoje. Dėl šių priežasčių niekada nedarykite prielaidos, kad pažeidžiami eismo dalyviai nepaklius į pavojingas ir akląsias zonas.


2. Žinokite, į kokias avarijas dažniausiai patenka pažeidžiami eismo dalyviai

Pažeidžiamų eismo dalyvių elgesys nenuspėjamas ir rizikingas, todėl svarbu jam iš anksto pasiruošti. Miestų zonose dažniausiai pasitaiko šios trys pagrindinės situacijos.

  • Sunkvežimis suka į dešinę (kai eismas vyksta dešiniąja puse) arba į kairę (kai eismas vyksta kairiąja puse) ir susiduria su pažeidžiamu eismo dalyviu, dažniausiai su dviratininku.
  • Sunkvežimis priekiu trenkiasi į pėsčiuosius, kertančius kelią.
  • Susidūrimai su pėsčiaisiais važiuojant atbuline eiga.


3. Numatykite būsimą kelią

Galvokite, kaip pasiruošite kirsti sankryžas, ir pasirinkite kuo saugesnį būdą suktis. Nepraraskite budrumo ir sutelkite fizines pastangas, kad geriau viską matytumėte ir pastebėtumėte. Pasirinkite tinkamą greitį judriose miesto zonose – vargu, ar dėl to krovinius pristatysite vėliau.


4. Iš anksto pasiruoškite saugiau vairuoti mieste

Skirkite laiko sėdynei ir veidrodžiams sureguliuoti. Pasirūpinkite, kad veidrodžiai ir langai būtų švarūs, o vaizdo neužstotų monitoriai ir asmeniniai daiktai. Prieš važiuodami patikrinkite visas sunkvežimio saugumo sistemas (įskaitant vaizdo kameras) – jos turi būti įjungtos ir tinkamai veikti.


5. Atminkite – svarbiausia saugumo sistema esate jūs

Sunkvežimio saugumo sistemos ir vaizdo kameros vairuotojui teikia vertingą pagalbą. Tačiau svarbiausia sunkvežimio saugumo sistema vis dar yra jo vairuotojas, kuris aktyviai vertina kelio sąlygas ir pavojus.


Kas daroma siekiant sumažinti avarijų, į kurias patenka sunkvežimiai ir pažeidžiami eismo dalyviai, riziką?

Netolimoje ateityje sulauksime didelių pokyčių. Nuo 2024 m. liepos mėn. pagal atnaujintus ES bendruosius saugumo reglamentus visuose naujuose sunkvežimiuose bus reikalaujama įdiegti daugiau privalomų aktyviosios saugos sistemų. Jos bus skirtos aklosioms zonoms sunkvežimio priekyje, šonuose bei gale pašalinti ir vairuotojui įspėti apie pavojingoje zonoje esančius pažeidžiamus eismo dalyvius. Be to, nuo 2029 m. sausio mėn. sunkvežimių gamintojai privalės užtikrinti geresnį tiesioginį vairuotojų matomumą.


Šiuo metu taip pat persvarstomi pažangiąsias avarinio stabdymo sistemas reglamentuojantys teisės aktai siekiant į juos įtraukti ir automatinį stabdymą pėstiesiems kirtus kelią ir patekus į pavojingą zoną. Taip pat skinasi kelią platesnės iniciatyvos, tokios kaip kelių infrastruktūros gerinimas, bendradarbiavimas tarp šios pramonės šakos subjektų ir išsamesni eismo saugumo tyrimai, skirti sudėtingoms eismo įvykių, į kuriuos patenka pažeidžiami eismo dalyviai, priežastims nagrinėti.


„Apskritai perspektyvos yra teigiamos, o dirbdami kartu su eismo saugumu besirūpinančiais vairuotojais sumažinsime tokio tipo avarijose žuvusių ir sunkiai sužalotų asmenų skaičių“, – sako „Volvo Trucks“ eismo ir gaminių saugos direktorė Anna Wrige Berling. 


* Europos kelių eismo saugumo observatorija. Faktai ir skaičiai. Autobusai / tolimojo susisiekimo autobusai / sunkiasvorės krovininės transporto priemonės – 2020 m